NAŠE POSLANIE

Poslaním združenia je pomoc občanom v oblasti prevencie HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

Naša činnosť sa tiež zameriava na odstránenie stigmatizácie ľudí HIV+, ich obhajobu a pomoc pri presadzovaní ich ľudských práv.

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.

AKTUALITY

​FINISÁŽ PUTOVNEJ VÝSTAVY preROD 2018 NA SLOVENSKU

Je nám cťou, že DOM SVETLA SLOVENSKO v spolupráci s umelcami preROD môže 18. 10. 2018 privítať na slávnostnej finisáži všetkých pozvaných hostí

Celý článok

​Projekt preROD 2018 – výstava výtvarných prác na Bratislavskom hrade

Projekt preROD 2018 – výstava výtvarných prác na Bratislavskom hrade

OD 29. 9. do 18. 10. 2018 sa vo Výstavnom priestore na Západnej terase Bratislavského hradu, pod záštitou občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO uskutoční putovná výstava výtvarných prác Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018 s podtitulom „Život plný radosti“. Časť výtvarných prác – akvarelov a suchých pastelov od 48 amatérskych výtvarníkov vo veku od 30 do 79 rokov zo Slovenska, Poľska, Čiech a Nemecka bola spracovaná na tému HIV+ a AIDS za účelom jej umeleckého stvárnenia a sprostredkovania širokej verejnosti. Projekt preROD 2018 bol spolu financovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu a International womens club of Bratislava.

Celý článok

Workshop preROD 2018 úspešne ukončený – začiatok putovnej výstavy v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave

Výtvarný plenér preROD 2018 sa svojím podtitulom „Život plný radosti“ odzrkadlil v realite dní od 4. do 10. augusta 2018.

Aj napriek vysokým teplotám a neustále páliacemu slnku sa výtvarníci s radosťou denne vydávali na cestu za vybranými cieľmi svojej tvorby v okolí Bratislavy a v samotnom hlavnom meste. Nehladiac na nepriazeň počasia sa 48 amatérskych umelcov zo štyroch krajín húževnato vnáralo do meniacich sa tém a prostredníctvom akvarelu a suchého pastelu stvárňovali svoje dojmy zo scenérií Stupavského parku a kaštieľa, nábrežia Dunaja, Skanzenu Abeland v Lozorne, interiéru Stupavskej synagógy a dominanty Hradu Devín.

Tak ako domácich a zahraničných účastníkov upútali čarovné zákutia Bratislavského kraja a jeho osobitosti, prekvapivo s veľkým záujmom reagovali všetci zúčastnení na inšpiratívnu prednášku o HIV+ a AIDS, ktorú pre nich pripravil partner projektu – Česká společnost AIDS pomoc.

Celý článok

​Projekt „preROD 2018 – Život plný radosti“ - Medzinárodný výtvarný workshop

Projekt „preROD 2018 – Život plný radosti“

V malebných kútoch pod Malými Karpatami na západ od Bratislavy a v samotnej Bratislave sa uskutoční od 4. 8. do 10. 8. 2018 jedinečné týždňové podujatie pod záštitou DOMU SVETLA SLOVENSKO o. z.. Skupina päťdesiatich amatérskych výtvarníkov z Poľska, Čiech, Nemecka a Slovenska, nesúca názov preROD, sa zomkla, aby vytvorila mimoriadne umelecké dielo pre náš ROD.

Popri tom ako sa bude skupina umelcov inšpirovať pre svoju prácu osobitosťami Bratislavského kraja, akými sú Stupavský kaštieľ, Synagóga Stupava, Hrad Devín, panoráma Bratislavy, Gazdovská dedinka Abeland, vodné dielo na Dunaji upriamia umelci svoju pozornosť na ROD +. V rámci projektu sa uskutoční inšpiratívna beseda s lektorom Českej společnosti AIDS pomoc a svoje dojmy výtvarníci ukotvia v téme preROD + . Pre umelcov je to jedinečná príležitosť tvoriť na tému HIV + a AIDS a možnosť odovzdať svoje pocity širokej verejnosti prostredníctvom svojich prác.

Celý článok

Hľadáme zdravotnú sestru na testovanie HIV

Chceš si privyrobiť ako zdravotník, zdravotníčka v našom CheckPointe v Bratislave?

Staň sa našim kolegom, kolegyňou.

Napíš nám na mail: info@domsvetlaslovensko.sk
Tešíme sa na Teba!

Celý článok

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 25

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13