NAŠE POSLANIE

Poslaním združenia je pomoc občanom v oblasti prevencie HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

Naša činnosť sa tiež zameriava na odstránenie stigmatizácie ľudí HIV+, ich obhajobu a pomoc pri presadzovaní ich ľudských práv.

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.

AKTUALITY

KOMUNITNÉ STRETNUTIE JÚN 2018

A opäť je tu pre Vás možnosť stretnúť sa ...

Celý článok

International AIDS Candlelight Memorial 2018 Bratislava

Dnes večer, 20. 5. 2018 od 21.00 do 00.00, svoju účasť na podujatí v súlade s myšlienkou tichej pamiatky obetiam AIDS a HIV + a solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV + vyjadrili formou červeného osvetlenia svojich sídiel a objektov / Tonight, May 20, 2018 from 21.00 to 00.00, Partners of the event expressed their attendance at the event in accordance with the idea of silent tribute to the victims of AIDS and HIV + and solidarity with people living with HIV-positive form of red illumination in their buildings and facilities

Celý článok

Európsky týždeň testovania HIV a hepatitíd

OZ Dom svetla Slovensko sa pripojilo k pilotnému projektu jarného Európskeho týždňa testovania HIV a hepatitíd. Aktivita bude prebiehať od 18 do 25 mája 2018. Príďte sa otestovať v piatky 18. a 25. mája od 16.00 do 19.00 hodiny do nášho Checkpointu HIV na Babuškovu 2 v Ružinove, alebo navštívte Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na SZU, na Limbovej 14 v Bratislave, v pracovných dňoch 18. 5. - 24. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 hodiny.

Celý článok

International AIDS Candlelight Memorial 2018 „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

MEDZINÁRODNÝ SVIEČKOVÝ AIDS MEMORIÁL 2018 „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO pripravuje dňa 20. 5. 2018 večerné osvetové podujatie International AIDS Candlelight Memorial v trvaní od 21.00 do 00.00 hod s národným podtitulom „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

International AIDS Candlelight Memorial je najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS, ktorá je organizovaná 1200 lokálnymi organizátormi v 115 krajinách. Na celom svete sú tak organizované podujatia odrážajúce potreby miestnej komunity. Podujatie sa pravidelne koná tretiu nedeľu v máji. Tento deň má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých na AIDS, ale tiež osudy 33 miliónov ľudí žijúcich s HIV+. Ďalšou snahou je zvýšiť dôraz na prevenciu a boj proti HIV/AIDS. Prvé svetlo pre AIDS sa objavilo v roku 1983, kedy ešte nebola známa príčina AIDS a bolo zaznamenaných niekoľko tisíc úmrtí na AIDS. Organizátori by si tak chceli uctiť pamiatku tých, ktorí chorobe podľahli a vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS.

Celý článok

Projekt preROD 2018

Projekt preROD 2018 - umenie pre porozumenie / Art for Understanding

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na tvorivé zdokonalenie sa v technikách akvarel a suchý pastel. Podujatie sa uskutoční formou týždňového plenéra od 4. 8. 2018 – 10. 8. 2018 vo vybraných destináciách v okolí Bratislavy a v samotnej Bratislave. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Celý článok

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 18

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 23

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13