Projekt preROD 2018

Projekt preROD 2018 - umenie pre porozumenie / Art for Understanding

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na tvorivé zdokonalenie sa v technikách akvarel a suchý pastel. Podujatie sa uskutoční formou týždňového plenéra od 4. 8. 2018 – 10. 8. 2018 vo vybraných destináciách v okolí Bratislavy a v samotnej Bratislave. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Webová stránka projektu preROD 2018: www.facebook.com/projektprerod

Partneri projektu preROD 2018:

Project preROD 2018

International art workshop of amateur artists focuses on creative improvement in watercolor and dry pastel techniques. The event will have a form of a week plein - air painting and will take place from 4th till 10th August 2018 in pre-selected destinations in and around Bratislava city. The outcome of the workshop will be exhibitions in the Slovak Republic - Stupava and Bratislava, in the Czech Republic - Prague and in Poland - Warsaw. The project is concurrently aimed at supporting prevention activities in the issue of HIV+ and AIDS. The event is organized by the civic association DOM SVETLA SLOVENSKO from Slovakia and its partners: Česká společnosť AIDS pomoc - from the Czech Republic and Osrodek Kultury Ochoty from Poland.

The project has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund.

The project has been also supported by: the International Women's Club of Bratislava, Museum of Modern Art Danubiana

Project preROD 2018 Website: www.facebook.com/projektprerod

Project preROD 2018 partners:

Logo Medzinárodného vyšehradského fondu / Logo of the International Visegrad Fund

UŽITOČNÉ ODKAZY

DIÁR

18.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

25.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 18

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 23

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13