Čo je HIV a čo je AIDS

HIV - Human Immunodeficiency Virus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, je vírus, ktorý napáda a replikuje sa v špecializovaných bielych krvinkách, ktoré sa nazývajú T-lymphocyty. 2 až 3 týždne po preniknutí do organizmu obvykle vyvolá primárnu chorobu z HIV, ktorá sa obvykle označuje ako „primoinfekcia“. Príznaky tejto choroby sa veľmi podobajú mononukleóze alebo chrípke, prípadne môže prebehnúť asymptomaticky. Vybudovaníe protilátok v krvi infikovaného človeka ukončí túto primárnu chorobu z HIV. Od tohto času je človek napadnutý vírusom HIV označovaný ako HIV pozitívny (HIV+).

HIV pozitívny človek nemusí mať žiadne zdravotné problémy, môže vyzerať aj cítiť sa zdravo. Je to obdobie bezpríznakového nosičstva vírusu HIV. Aj v tomto období však môže infikovaný človek preniesť infekciu na ďalšie osoby.

Imunitný systém človeka dokáže znížiť prvotnú vírusovú záťaž o 5 až 7 rádov avšak nedokáže sa vírusu úplne zbaviť. Takýto stav, infikovaného, avšak po iných stránkach zdravého človeka, môže v závislosti od mnohých faktorov, ako pôvodná úroveň obranyschopnosti, životný štýl, vyrovnávanie sa so stresom, výživa, trvať niekoľko rokov (obvykle 7-15 rokov, niekedy i viac). Avšak tým, že sa vírus klonuje pomocou špecializovaných buniek imunitného systému, tzv. T-lymphocytov, poškodzuje ich. Úbytok T-lymphocytovčasom vytvára stav istého typu imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyústi do choroby, ktorú poznáme pod označením AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome- získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti).

Pacient, ktorý sa dostane do štádia AIDS môže ochorieť na špecifické neurologické, autoimunitné, onkologické ochorenie alebo aj oportúnne (príležitostné) inak banálne infekcie a zomrieť na ne.

V súčasnosti sú známe dva základné typy HIV: HIV-1 a HIV-2; každý z nich má niekoľko subtypov a kmeňov. Z hľadiska priebehu choroby nie sú vykazované významné rozdiely medzi subtypmi a kmeňmi, ale medzi typmi HIV1 a HIV2 áno. Lišia sa biologickými vlastnosťami a epidemiologickým rozšírením. Celosvetovo rozšírený je agresívnejší HIV1. HIV2 je rozšírený len v niektorých častiach rovníkovej a západnej afriky a vo všeobecnosti sa dá povedať, že ochorenie má miernejší priebeh.

UŽITOČNÉ ODKAZY

DIÁR

18.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

25.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 18

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 23

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13