Diskriminácia v zamestnaní

logo HIV PRACESte HIV pozitívny a stretol/a ste sa s diskrimináciou v zamestnaní? Alebo máte obavy z diskriminácie v práci? Máte skúsenosti so zamestnávaním HIV pozitívnych? Máte HIV pozitívneho kolegu a bojíte sa? Tak práve pre vás sú pripravené webové stránky, ktoré by mali poskytnúť odpovede na otázky súvisiace s témou pracovného života HIV pozitívnych ľudí. Databanku pripravila Česká spoločnosť AIDS pomoc. V spolupráci s Domom svetla Slovensko a jej spolupracovníkmi môžme poskytnúť odpovede aj s ohľadom na slovenskú legislatívu a špecifiká. Drtivá väčšina informácií a postupov je rovnaká. Informujte sa.


Logo IVFV našich krajinách je v spoločnosti silne zakorenený strach z vírusu HIV. Strach je spôsobený čiastočne neinformovanosťou a tiež zlými predstavami o priebehu infekcie a možnostiach jej prenosu. Obavy okolia z nákazy je tiež niekedy dôvodom skrytej diskriminácie v spoločnosti alebo v zamestnaní. Česká spoločnosť AIDS pomoc preto v spolupráci s Domom svetla Slovensko a partnermi z ostatných krajín V4 pripravili projekt, ktorý si kladie za cieľ informačnou kampaňou zlepšiť vzťah spoločnosti k osobám pozitívnych na HIV.

Riešitelia projektu najprv vyhodnotia situáciu HIV pozitívnych vo všetkých krajinách V4 a následne pripravia osvetovú kampaň. Základným kameňom kampane bude vzdelávací film pre zamestnávateľov, pracovníkov personálnych agentúr a sprostredkovateľov práce. Pre širokú verejnosť budú ďalej natočené tri krátke filmy. Materiály budú vo všetkých jazykoch krajín V4 k dispozícii na internete a DVD. Cieľom kampane bude vysvetliť zamestnávateľom, personálnym agentúram a hlavne širokej verejnosti, že nie je dôvod na obavy z nákazy. Pri bežnom každodenné kontakte, tj v práci, v škole, v kancelárii alebo dokonca v nemocnici atď nemôže k prenosu dôjsť, a preto nie je možné vylúčiť týchto ľudí zo spoločnosti. Filmy naopak upozornia na to, že je prospešné zapojiť HIV pozitívnych do bežného života. Separácia a diskriminácia totiž majú za následok stratu príjmov a následnú závislosť na štátnej sociálnej sieti a službách neziskového sektora. V závere projektu je plánované medzinárodné stretnutie v Prahe. Uskutoční sa na jeseň 2014.

UŽITOČNÉ ODKAZY

DIÁR

18.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

25.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 18

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 23

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13