o zbierke

Prečo sa zapojiť

Je viacero dôvodov prečo sa so svojimi študentmi zapojiť do zbierky Červená stužka. Jedným z dôvodov konania zbierky je samozrejme zbieranie peňažných prostriedkov pre zaistenie činnosti Domu svetla Slovensko. Finančné prostriedky budú použité na rozvoj dobrovoľníckej činnosti, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb na prípravu a realizáciu projektov v oblasti zdravotnej a výchovno- vzdelávacej prevencie v oblasti infekcie HIV/AIDS.

Za každých 250 predaných stužiek Vám poskytneme bezplatnú besedu s HIV pozitívnym lektorom. Jej bežná cena je 50 € .

Kto sa do zbierky môže zapojiť ?

Do zbierky sa môžu zapojiť celé triedy alebo len jednotlivci (dvojice). Deti mladšie ako 15 rokov nemôžu zbierku realizovať . Zapojiť sa môžu nie len školy, ale taktiež voľnočasové krúžky, organizácie a pod.

Kedy sa tento rok zbierka koná?

Decembrová zbierka sa uskutoční v dobe od 24. novembra 2014 do 7.decembra 2014. Konkrétny termín v uvedenom rozmedzí je len na Vás.

Ako sa zapojiť do zbierky ?

Vyplnením prihlášky do Verejnej zbierky Červená stužka. Ihneď po obdŕžaní Vašej prihlášky Vám zašleme balíček so všetkým potrebným pre zbierku ( červenými stužkami, informačnými letákmi, poštovým poukazom, plnou mocou, pečaťami a vakmi alebo kašičkami na výber finančných prostriedkov .

Dokedy je možné prihlášku zasielať ?

Prosíme Vás, aby ste v záujme hladkého a včasného spracovania objednávok odoslali Vašu prihlášku najneskôr do 10.11.2014.

Čo urobiť s vyzbieranými finančnými prostriedkami po skončení zbierky?

Peniaze môžete na zbierkový účet vložiť niekoľkými spôsobmi

-Na pobočke Fio Banky, a.s., pobočka zahraničnej banky

-Poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou zasielaného balička.

Niektoré školy vložia čiastku do svojej pokladne a potom ju zašlú z účtu školy na zbierkový účet . Tento spôsob je taktiež možný.
Prosím, nezabudnite uvádzať vždy variabilný symbol , ktorý Vám bude pridelený , prípadne IČO vašej organizácie .

Ďalšie informácie

Aktuálne informácie o zbierke budeme priebežne zverejňovať na našej stránke . V prípade potreby je možné kontaktovať koordinátora zbierky, pána Miloša Štefančíka e-mail: milos.stefancik@domsvetlaslovensko.sk mobil: 0948 024 044

Prihlášku na účasť v zbierke si môžete stiahnut tu

UŽITOČNÉ ODKAZY

DIÁR

18.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

25.05.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 18

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 23

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13