o zbierke

Prečo sa zapojiť

Je viacero dôvodov prečo sa so svojimi študentmi zapojiť do zbierky Červená stužka. Jedným z dôvodov konania zbierky je samozrejme zbieranie peňažných prostriedkov pre zaistenie činnosti Domu svetla Slovensko. Finančné prostriedky budú použité na rozvoj dobrovoľníckej činnosti, obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb na prípravu a realizáciu projektov v oblasti zdravotnej a výchovno- vzdelávacej prevencie v oblasti infekcie HIV/AIDS.

Za každých 250 predaných stužiek Vám poskytneme bezplatnú besedu s HIV pozitívnym lektorom. Jej bežná cena je 50 € .

Kto sa do zbierky môže zapojiť ?

Do zbierky sa môžu zapojiť celé triedy alebo len jednotlivci (dvojice). Deti mladšie ako 15 rokov nemôžu zbierku realizovať . Zapojiť sa môžu nie len školy, ale taktiež voľnočasové krúžky, organizácie a pod.

Kedy sa tento rok zbierka koná?

Decembrová zbierka sa uskutoční v dobe od 24. novembra 2014 do 7.decembra 2014. Konkrétny termín v uvedenom rozmedzí je len na Vás.

Ako sa zapojiť do zbierky ?

Vyplnením prihlášky do Verejnej zbierky Červená stužka. Ihneď po obdŕžaní Vašej prihlášky Vám zašleme balíček so všetkým potrebným pre zbierku ( červenými stužkami, informačnými letákmi, poštovým poukazom, plnou mocou, pečaťami a vakmi alebo kašičkami na výber finančných prostriedkov .

Dokedy je možné prihlášku zasielať ?

Prosíme Vás, aby ste v záujme hladkého a včasného spracovania objednávok odoslali Vašu prihlášku najneskôr do 10.11.2014.

Čo urobiť s vyzbieranými finančnými prostriedkami po skončení zbierky?

Peniaze môžete na zbierkový účet vložiť niekoľkými spôsobmi

-Na pobočke Fio Banky, a.s., pobočka zahraničnej banky

-Poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou zasielaného balička.

Niektoré školy vložia čiastku do svojej pokladne a potom ju zašlú z účtu školy na zbierkový účet . Tento spôsob je taktiež možný.
Prosím, nezabudnite uvádzať vždy variabilný symbol , ktorý Vám bude pridelený , prípadne IČO vašej organizácie .

Ďalšie informácie

Aktuálne informácie o zbierke budeme priebežne zverejňovať na našej stránke . V prípade potreby je možné kontaktovať koordinátora zbierky, pána Miloša Štefančíka e-mail: milos.stefancik@domsvetlaslovensko.sk mobil: 0948 024 044

Prihlášku na účasť v zbierke si môžete stiahnut tu

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 31

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13