Podporte nás

2 % pre DOM SVETLA SLOVENSKO

Blíži sa čas, keď slovenskí daňoví poplatníci môžu darovať 2% zo svojich daní v prospech mimovládnych neziskových organizácii. Občianske združenie Dom Svetla Slovensko (DSS) spĺňa podmienky a môže teda prijať DVE PERCENTÁ z Vašej dane. Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa prevencie pohlavných chorôb, problematiky HIV a boja proti stigmatizácii osôb HIV+. Môžete pomôcť dobrej veci.

Chcete podporiť občianské združenie DOM SVETLA SLOVENSKO? Údaje pre Vyhlásenie o poukázaní sumy: DOM SVETLA SLOVENSKO o.z., Bratislava, 851 04, Haanova 2694/10, IČO: 42262551

Ako na to:

Som zamestnanec a priznanie podáva zamestnávateľ:

  • požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej uvedie výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani,
  • vypočítajte si výšku 2 % zo zaplatenej dane (z tohto potvrdenia), najmenej to môže byť však 3,32 €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane
  • pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu do 30. 4. 2018.

Podávam si daňové priznanie sám

  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,
  • zaplaťte daň za rok 2017 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 3,32 €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy pre o. z. DSS a doručte do 15. 4. 2018 daňovému úradu.

Mám firmu

  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,
  • zaplaťte daň za rok 2017 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 8,30 €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy pre DSS zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Môžete určiť aj ďalších prijímateľov, musí byť ale dodržaná minimálna výška sumy 8,30 € pre jedného prijímateľa a súčet nesmie prekročiť 2% zaplatenej dane.

Formulár pre Vás je na konci stránky. Ďakujeme Vám za vašu podporu. Vážime si ju.


Môžete nám poslať finančný dar aj priamo na náš bankový účet.

bankové spojenie: SK6883300000002101064459 - prevádzkový účet


SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ďakujeme vám za vašu podporu. Vážime si ju. Iné formy podpory pripravujeme.


Formulár pre Vás: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

Prílohy

UŽITOČNÉ ODKAZY

DIÁR

13.04.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

20.04.2018 16:00-19:00 TESTOVANIE Checkpoint HIV

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Podporte nás

Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa prevencie pohlavných chorôb, problematiky HIV a boja proti stigmatizacii osôb HIV+. Môžete pomôcť dobrej veci. Chcete podporiť občianské združenie Dom svetla Slovensko? Ako na to? Formulár pre rok 2017 je k dispozícii tu.

Obrázek č. 16

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.