Podporte nás

2 % pre DOM SVETLA SLOVENSKO

Blíži sa čas, keď slovenskí daňoví poplatníci môžu darovať 2% zo svojich daní v prospech mimovládnych neziskových organizácii. Občianske združenie Dom Svetla Slovensko (DSS) spĺňa podmienky a môže teda prijať DVE PERCENTÁ z Vašej dane. Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa prevencie pohlavných chorôb, problematiky HIV a boja proti stigmatizácii osôb HIV+. Môžete pomôcť dobrej veci.

Chcete podporiť občianské združenie DOM SVETLA SLOVENSKO? Údaje pre Vyhlásenie o poukázaní sumy: DOM SVETLA SLOVENSKO o.z., Bratislava, 851 04, Haanova 2694/10, IČO: 42262551

Ako na to:

Som zamestnanec a priznanie podáva zamestnávateľ:

  • požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej uvedie výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani,
  • vypočítajte si výšku 2 % zo zaplatenej dane (z tohto potvrdenia), najmenej to môže byť však 3,32 €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane
  • pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu do 30. 4. 2018.

Podávam si daňové priznanie sám

  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,
  • zaplaťte daň za rok 2017 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 3,32 €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy pre o. z. DSS a doručte do 15. 4. 2018 daňovému úradu.

Mám firmu

  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,
  • zaplaťte daň za rok 2017 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 8,30 €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy pre DSS zodpovedajúcej 2 % zaplatenej dane. Môžete určiť aj ďalších prijímateľov, musí byť ale dodržaná minimálna výška sumy 8,30 € pre jedného prijímateľa a súčet nesmie prekročiť 2% zaplatenej dane.

Formulár pre Vás je na konci stránky. Ďakujeme Vám za vašu podporu. Vážime si ju.


Môžete nám poslať finančný dar aj priamo na náš bankový účet.

bankové spojenie: SK6883300000002101064459 - prevádzkový účet

SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ďakujeme vám za vašu podporu. Vážime si ju. Iné formy podpory pripravujeme.


Formulár pre Vás: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2017

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 25

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13