​Primoinfekcia HIV

Primoinfekcia (primárna choroba z HIV, acute HIV infection) je ranné štádium choroby. Podľa rôznych zdrojov sa symptómy (príznaky) syndrómu primoinfekcie prejavia u 40-90% infikovanych. U zvyšku sa symptómy neprejavia, repektíve prebehnú tak nenápadne, že ich infikovaná osoba, alebo i všeobecný lekár prehliadne. Symptómy tohto ochorenia sú totiž veľmi podobné až zhodné s inými bežnými vírusovými infekciami. 2-3 týždne po infekcií organizmu sa vírus naklonuje na >10^6 klonov/ml v krvnom sére. Tento enormný nárast počtu klonov vírusu sa prejaví primárnou chorobou z HIV, ktorú imunitný systém potlačí produkciou protilátok proti HIV na úroveň 10^1 klonov/ml v krvnom sére. Od tohto času infikovaný človek obvykle už nemá žiadne zdravotné potiaže a v jeho krvnom sére sú detekovateľné protilátky HIV. Primoinfekcia trvá 1-6 týždňov. Príznaky primoinfekcie sú veľmi podobné mononukleóze, alebo chrípke.


Najčastejšie sú to tieto príznaky, zoradené podľa častosti výskytu:

  • horúčka ( >38 st. C)
  • únava
  • faryngitída (s alebo bez hlienov)
  • vyrážka, často začervenaná
  • generalizovaná lymphadenopathia (zväčšenie viacerých lymphatických uzlín)
  • nechutenstvo
  • neurologické príznaky (napr. aseptická meningitída, myelitída hlavových nervov)

avšak prejaviť sa môžu len niektoré, alebo prípadne aj žiadne. V tomto bude test na protilátky na HIV ešte stále negatívny, alebo nepreukazný.


Laboratórne sú zistiteľné:

  • HIV antigén p24. (Samotný pozitívny test na antigén p24 však nestačí na určenie statusu HIV pozitívny)
  • HIV RNA

UŽITOČNÉ ODKAZY

Obrázek č. 33

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 34

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13