Zoznam testovacích miest na Slovensku

Bratislavský kraj

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Limbová 14, Bratislava III, Telefón: 02 593 701 44
Vchod do ambulancie je z bočnej strany budovy. Odbery sa vykonávajú v pondelok až štvrtok od 9.00 do 12.00 hod. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a sú spravidla spracované do 7 dní od dňa odberu. Testovanie je možné vykonať i anonymne pod kódom, ak si to klient vyžiada. Vyšetrenia na certifikáty pre výjazdy do zahraničia hradia žiadatelia. Webová stránka. E-mail:danica.stanekova@szu.sk

Kontaktné odberové centrum laboratórií HPL (platené vyšetrenie)
Poliklinika , Mýtna 5, Bratislava
Na odbery je potrebné sa vopred objednať na telefóne: 02/577 86 577, e-mailom: odber@hpl.sk. Objednávanie pacientov od 13.00 do 15.00 hod. Odbery sa vykonávajú v pondelok - piatok od 7.00 do 15.00 hod. na 1. Poschodí, číslo dverí 117. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované na druhý deň od 14:00 do 15:30 hod. Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30 hod.


Trnavský kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
Poradňa prevencie infekcie HIV/AIDS, Halenárska 23, 917 09 Trnava Kontakt tel. 033/55 31 133
testovanie na HIV neprebieha e-mail: ozv@ruvztt.sk Doporučuju isť sa testovať do Bratislavy


Trenčiansky kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Poradňa prevencie HIV/AIDS, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, telefón: 032/650 95 21 Štefkovičová, 032/650 95 61 Litvová. Testovanie sa vykonáva anonymne pod kódom. e-mail: tn.epi@uvzsr.sk. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované za týždeň.


Nitransky kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Odbor epidemiológie, Štefánikova 58, 949 63 Nitra
Odbery sa vykonávajú pondelok - piatok na základe telefonick0ho dohovoru na telefónnom čísle 037 656 04 60, alebo 037 656 04 13. Kontaktná osoba: MUDr. K. Tináková, e-mail: nr.tinakova@uvzsr.sk


Žilinský kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline
Oddelenie epidemiológie, V. Spanyola 21, 011 71 Žilina
Odbery sa vykonávajú v pondelok - piatok od 8.00 hod. do 10.00 hod. Kontaktná osoba: MUDr. Gabriela Košecká, telefón: 041 723 38 42, e-mail:za.epi@uvzsr.sk. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované za 24h- 7 dní od odberu. Laboratorny poplatok: 10 €

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne
Oddelenie epidemiológie, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
Odbery sa vykonávajú v pondelok - piatok od 7.00 do 15.00 hod. Testovanie je možné vykonať i anonymne pod kódom, ak si to klient vyžiada. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované za týždeň od odberu. Kontaktná osoba: MUDr. Katarína Ranostajová, telefón: 043 586 50 17, e-mail: dk.epd@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši
Oddelenie epidemiológie, Štúrova 36, 031 08 Liptovský Mikuláš Odbery denne 07:30 - 10:00 hod. anonymne, bezplatne
Kontaktná osoba: MUDr. Danica Maslenová, telefón: 044 55 14 241, e-mail: lm.oe@uvzsr.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine
Oddelenie epidemiológie, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
Poskytujú poradenstvo HIV / AIDS. Odbery sa vykonávajú po telefonickom dohovore na 043/401 29 27, e-mail: mt.epid@uvzsr.sk


Banskobystrický kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici
Oddelenie epidemiológie, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. Odbery sa vykonávajú nalačno v pondelok - piatok od 7.30 do 9.30 hod., V prípade klientov zo vzdialenejších lokalít je možné odber krvi dohodnúť individuálne telefonicky. Kontaktná osoba: MUDr. Pavol Lokša, telefón: 048 415 42 26, e-mail:pavol.loksa@vzbb.sk. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované do 10 dní od odberu.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom
Oddelenie epidemiológie, ul. Cyrila a Metoda 357/23, vchod B, 965 01 Žiar nad Hronom
Odbery sa vykonávajú na základe telefonickej dohody, i anonymne. Laboratorný poplatok 6,80 € . Výsledky budú dostupné podľa pokynov laboratória. Kontaktná osoba: MUDr. Eva Striežová, telefón: 045 67 232 79, e-mail: zh.epid@uvzsr.sk


Košický kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
detašované pracovisko - ulica Senný trh 4, Oddelenie infekcie HIV/AIDS, 040 11 Košice
Odbery sa vykonávajú denne od 8.00 do 9.30 hod a to i anonymne. Výsledky je potrebné prevziať si osobne a obvykle sú spracované do 7 dní od odberu. Kontaktná osoba: MUDr. Viera Lengyelová, telefón: 055 622 18 13, e-mail: aids@ruvzke.sk

Prešovský kraj

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove
Poradňa prevencie AIDS, Hollého 5, 080 01 Prešov. V tejto poradni sa na požiadanie klienta vykonávajú odbery krvi na vyšetrenie anti HIV protilátok. Na odber je potrebné telefonicky sa objednať týždeň vopred. Vyšetrenie je anonymné a výsledky sa odovzdávajú osobne. Súčasťou práce poradne je aj individuálne poradenstvo.

Činnosť základnej poradne: štvrtok 7.00 - 9.00 hod Pracovníci základnej poradne : Mgr. Adriana Haľková , Mgr.Libová E-mail: po.halkova@uvzsr.sk Súčasťou poradne je Linka prevencie HIV/AIDS na týchto telefónnych číslach: 051/75 803 33 051/ 77 311 83


Pomôžte nám udržiavať tento zoznam stále aktuálny. Ak nájdete chybu, oznámte to prosím.
Ďakujeme Vám veľmi pekne.

UŽITOČNÉ ODKAZY

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Podporte nás

Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa prevencie pohlavných chorôb, problematiky HIV a boja proti stigmatizacii osôb HIV+. Môžete pomôcť dobrej veci. Chcete podporiť občianské združenie Dom svetla Slovensko? Ako na to? Formulár pre rok 2016 je k dispozícii tu.

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Obrázek č. 9

PepCom Slovakia pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.