NAŠE POSLANIE

Poslaním združenia je pomoc občanom v oblasti prevencie HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

Naša činnosť sa tiež zameriava na odstránenie stigmatizácie ľudí HIV+, ich obhajobu a pomoc pri presadzovaní ich ľudských práv.

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.

AKTUALITY

Odborné stanovisko k diskriminácii v liečbe chronickej hepatitídy typu C

Pre skupinu drogovo závislých pacientov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo zdravotníctva) zaviedlo tzv. indikačné obmedzenie, teda podmienku, bez splnenia ktorej im liečba nebude predpísaná ani hradená. Ako súčasť indikačného obmedzenia sú drogovo závislí pacienti nútení popri ďalších náležitostiach čakať dvanásť mesiacov na sprístupnenie liečby. Reálnym dôsledkom indikačného obmedzenia je tak situácia, kedy pacient trpiaci ochorením hepatitídy typu C ostáva napriek pozitívnemu nálezu rok bez poskytnutia liečby na ochorenie, ktorým akútne trpí. Pacient pritom nemá alternatívu inej liečby, ktorá by pre neho bola dostupná bez obmedzení.

Celý článok

CheckPoint je v prevádzke

CheckPoint opäť v prevádzke

Celý článok

Zatvorené počas sviatkov nasledovne

Počas sviatkov bude zatvorené nasledovne...

Celý článok

Veselé Vianočné sviatky

V mene Domu svetla Slovensko a celého CheckPointu Vám želáme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2022

Celý článok

1. december Svetový deň boja proti AIDS

1.december 2021 – Svetový deň boja proti AIDS, kedy si pripomíname obete AIDS a vyjadrujeme podporu ľudom žujúcim s HIV. Aj po 40 rokoch od oznámenia prvých prípadov AIDS stále dochádza k stigmatizácii ľudí žijúcich s HIV. A to aj napriek tomu, že vďaka pokroku v modernej liečbe je dnes HIV pozitívny človek, ktorý dosiahne nedetekovateľnú virusovú nálož je neinfekčný a nemôže preniesť vírus na svojho sexuálneho partnera.

Celý článok

UŽITOČNÉ ODKAZY

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 50

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13