NAŠE POSLANIE

Poslaním združenia je pomoc občanom v oblasti prevencie HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

Naša činnosť sa tiež zameriava na odstránenie stigmatizácie ľudí HIV+, ich obhajobu a pomoc pri presadzovaní ich ľudských práv.

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.

AKTUALITY

Obmedzenie prevádzky - CheckPoint Bratislava

CheckPoint Bratislava 7.4.2023(piatok) zatvorený z dôvodu Veľkonočných sviatkov

Celý článok

Obmedzenie prevádzky v Checkpointe Nitra

z prevádzkových dôvodov bude od 31. marca 2023 Checkpoint v Nitre zatvorený.

Celý článok

Otvorený list zdravotným poisťovniam poukazujúci na porušovanie zákona

Vážené dámy, vážení páni,

naše občianske združenie si Vám dovoľuje touto cestou dať do pozornosti, že dňa 01.01.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 518/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Novela).

Celý článok

Darujte 2 % zo zaplatenej dane

Dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie asignácie zo zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie Dom svetla Slovensko. Poskytnutím príspevku pomôžete k rozšíreniu bezplatného anonymného testovania na HIV a ďalšie pohlavne prenosné ochorenia a skvalitneniu informovania a ochrany práv pacientov žijúcich s HIV na Slovensku. Na Slovensku je zaznamenaných 1452 prípadov výskytu HIV od roku 1985 a viac ako 90% pacientov je na antiretrovirálnej terapii. Mnoho z týchto pacientov sa stretáva s diskrimináciou v rodine, zamestnaní i prístupe k zdravotníckym službám.

Celý článok

Dlžníci a neplatiči zdravotného poistenia už nebudú ohrození na živote

Radi Vás informujeme o úspechu, ktorý sa podaril našej organizácii za významnej podpory lekárov, aktivistov z neziskového sektora a najmä právnikov. Dlžníci a neplatiči zdravotného poistenia už nebudú ohrození na živote a dostanú od spoločnosti liečbu a šancu byť znovu platnými občanmi spoločnosti.

Celý článok

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13