Časopis Pozitívne

Chceš pridať svoj príbeh o živote s HIV? Príbehy sú anonymné, meno autora je vymyslené a vek tiež trochu upravujeme. Napíš nám svoj príbeh i ty. Riadky napísané životom sú dôležitou súčasťou v zdieľaní názorov a pocitov medzi komunitou HIV pozitívnych.

Kontakt na redakciu: pozitivne@aids-pomoc.cz

Vitajte v projekte dvojmesačníka pre HIV + komunitu! Časopis pripravujú kolegovia z Českej spoločnosti AIDS pomoc a na príprave spolupracuje aj Dom svetla Slovensko. Čo nás k myšlienke mesačníka viedlo? Dôvodov bolo viac. Za prvé nás je stále väčší počet, HIV+ osôb, ktoré poznajú svoju diagnózu. Rastie počet ľudí, ktorí hľadajú informácie o HIV, ale rastie aj počet informačných zdrojov, ktoré sa problematikou HIV zaoberajú. Chceme pre Vás nové informácie hľadať, staré sprostredkovávať alebo komentovať a o kontroverziách sa s Vami baviť. Radi privítame Vaše námety a príspevky.

Prílohy

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13