Červená stužka

Červená stužka je celosvetovo rozšírený symbol, ktorý symbolizuje nielen boj proti HIV a AIDS, ale i solidaritu s osobami, ktoré sú HIV pozitívne, alebo u nich prepuklo ochorenie AIDS. Znamená to, že jej nositeľ neodsudzuje HIV pozitívnych.

Červená stužka je aj názov názov našej verejnej zbierka, ktorú konáme v súlade s rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dna 28.09.2022, číslo SVS-OVS2-2022/038721-002

Výnos zbierky bude v súlade s uvedeným rozhodnutím použitý na všeobecne prospešné účely, najmä na bezplatné anonymné testovanie na HIV.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13