Cesty prenosu

HIV sa nemôže preniesť

 • pri bežnom spoločenskom styku - podaním ruky, používaním telefónneho slúchadla, spoločného pobytu v miestnosti, v saune, v bazéne
 • v spoločnej domácnosti - nikdy nebol zaznamenaný prenos HIV medzi spolubývajúcimi osobami, ktoré nemali pohlavný styk alebo neužívali injekčné drogy,
 • spoločným používaním kuchynského riadu,
 • pri používaní WC, sprchy, bazénu,
 • bodnutím hmyzom - komáre, kliešte, muchy
 • bozkom (pokiaľ nie je z nejakého dovodu krv v ústach),
 • sexuálnymi praktikami necking a petting, ktoré možno označiť z hľadiska možností prenosu HIV ako nerizikové, ako objímanie, maznanie, dráždenie pohlavných orgánov rukou partnera či partnerky bez kontaktu s jeho predejakulátom, spermou či s pošvovým sekrétom na sliznicu zdravého partnera

Spoločným používaním zariadení ako sú:

 • plavárne,
 • sauny,
 • kaderníctva, holičstvá,
 • kúpeľne a WC,

sa HIV NEPRENÁŠA !


HIV sa môže preniesť

 • vaginálnym, análnym a orálnym pohlavným stykom
 • z matky na plod
 • krvou, transfúziou krvi a krvnými derivátmi
 • nesterilnými injekčnými ihlami a nástrojmi prenikajúcimi do tela (tetovanie, piercing, akupunktúra, chirurgické, stomatologické inštrumenty).

Pohlavný styk je epidemiologicky najvýznamnejšia cesta prenosu virusu HIV. K prenosu infekcie prichádza prenosom telesnej tekutiny obsahujúcej T-lymphocyty infikovaného človeka do krvi zdravého. Prenos sa realizuje spravidla cez traumy a mikrotraumy na slizniciach, ale možný je prenos aj neporušenou sliznicou. Pravdepodobnosť prenosu mnohonásobne zvyšuje súčasný prenos inej (hoci banálnej) pohlavne prenosnej infekcie. Ak prichádza do tela napríklad baktéria treponema pallidum (pôvodca syfilisu), do miesta prieniku imunitný systém vyšle bunky, ktoré sa pokúsia baktériu zničiť. Tým sa však radikálne zvýši počet T-lymphocitov v danom mieste a pravdepodobnosť prenosu HIV mnohonásobne vzrastie.


Riziko z hľadiska pravdepodobnosti prenosu HIV je

Nízke riziko:

 • transfúziou krvi a krvnými derivátmi. Darcovia krvi a orgánov sú v europskych krajinách testovaní na vylúčenie HIV (a iných vírusov a baktérií). Technológie testovania znižujú pravdepodobnosť prenosu HIV na minimum. (<1:200 000 odberov)

Stredné riziko:

 • aktívny orálny pohlavný styk,
 • nehody s krvavými zraneniami HIV+ a HIV- osoby, riziko rastie so stretom krvácajúcich rán

Vysoké riziko:

 • vaginálnym a análnym (nechráneným) pohlavným stykom,
 • z matky na plod,
 • mesterilnými injekčnými ihlami a nástrojmi prenikajúcimi do tela (tetovanie, piercing, akupunktúra, chirurgické, stomatologické inštrumenty)

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13