Spustili sme službu individuálneho poradenstva

Od 1.januára 2024 ponúka Dom Svetla Slovensko individuálne poradenstvo vo svojich nových priestoroch každý pracovný deň.

Celý článok

5.1.2024 Checkpoint z dôvodu choroby u zamestnancov ZATVORENÝ

Z dôvodu že naši zamestnanci ochoreli a nevedeli sme zohnať žiadneho iného zdravotníka bude Checkpoint na Babuškovej dňa 5.1.2024 zatvorený. Tešíme sa na Vás ďalšie piatky.

Celý článok

Ďakujeme Nadácii EPH

Nadácia EPH podporila Dom Svetla Slovensko v roku 2023 sumou 2 500€.

Celý článok

Preventívna električka 1.decembra mala nevídaný úspech

1.decembra 2023 sme opäť po niekoľkých rokoch naštartovali preventívnu električku v Bratislave! Mala nevídaný úspech!

Celý článok

PRIDE Košice 2023 s Domom Svetla Slovensko

Tak ako po minulé roky aj v roku 2023 sme testovali anonymne a bezplatne v košickom Kulturparku na podujatí PRIDE Košice. Tento rok nie len naplnil, ale predčil naše očakávania.

Celý článok

Obmedzenie prevádzky v CheckPoint Bratislava

Checkpoint v Bratislave bude dňa 25.8.2023 zatvorený z dôvodu presunu kolegov na PRIDE Košice a následne 1.9.2023 z dôvodu štátneho sviatku. Ďakujeme za pochopenie.

Celý článok

Dom Svetla Slovensko na PRIDE Košice 2023

Tento týždeň prebieha PRIDE týždeň v metropole východu, v Košiciach. A stretnúť na ňom môžeš aj nás!

Celý článok

Dúhový PRIDE Bratislava 2023 s Domom Svetla Slovensko

Tak ako aj po minulé roky, aj v roku 2023 sme boli súčasťou podujatia, ktoré má spájať a nie rozdeľovať - Dúhový PRIDE Bratislava. Sme šťastní, že čísla z minulého roka sme nie len dosiahli, ale aj ďaleko predčili.

Celý článok

Testovanie v priebehu Dúhového Pridu Bratislava na Námestí slobody

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, pripravilo občianske združenie Dom svetla Slovensko v spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, z.s a neziskovou organizáciou Dúhový PRIDE Bratislava testovanie na HIV. Testovanie bude zdarma a anonymne v piatok v Checkpointe Babušková 2 a v sobotu na Námestí slobody.

Celý článok

Obmedzenie prevádzky v Checkpointe Nitra

z prevádzkových dôvodov bude od 31. marca 2023 Checkpoint v Nitre zatvorený.

Celý článok

Otvorený list zdravotným poisťovniam poukazujúci na porušovanie zákona

Vážené dámy, vážení páni,

naše občianske združenie si Vám dovoľuje touto cestou dať do pozornosti, že dňa 01.01.2023 nadobudol účinnosť zákon č. 518/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Novela).

Celý článok

Darujte 2 % zo zaplatenej dane

Dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie asignácie zo zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie Dom svetla Slovensko. Poskytnutím príspevku pomôžete k rozšíreniu bezplatného anonymného testovania na HIV a ďalšie pohlavne prenosné ochorenia a skvalitneniu informovania a ochrany práv pacientov žijúcich s HIV na Slovensku. Na Slovensku je zaznamenaných 1452 prípadov výskytu HIV od roku 1985 a viac ako 90% pacientov je na antiretrovirálnej terapii. Mnoho z týchto pacientov sa stretáva s diskrimináciou v rodine, zamestnaní i prístupe k zdravotníckym službám.

Celý článok

Dlžníci a neplatiči zdravotného poistenia už nebudú ohrození na živote

Radi Vás informujeme o úspechu, ktorý sa podaril našej organizácii za významnej podpory lekárov, aktivistov z neziskového sektora a najmä právnikov. Dlžníci a neplatiči zdravotného poistenia už nebudú ohrození na živote a dostanú od spoločnosti liečbu a šancu byť znovu platnými občanmi spoločnosti.

Celý článok

Zapojili sme sa do kampane Európsky týždeň testovania na HIV

V týždni od 21.11 do 28.11.2022 prebiehal Európsky týždeň testovania pod heslom #TestTreatPrevent.

V jeho priebehu sme na našich testovacích Checkpointoch v Bratislave a Nitre otestovali 20 klientov. Celkom naši zdravotníci urobili 20 testov na HIV, 18 testov na Syfilis, 12 na hepatitídu C a jeden na hepatitídu B.

Celý článok

Europsky týždeň testovania na HIV

V týždni od 21.11 do 28.11.2022 prebieha Európsky týždeň testovania infekcie HIV.

Celý článok

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť

Občianské združenie Dom svetla Slovensko, vyjadruje hlbokú sústrasť pozostalým a priateľom Juraja a Matúša, mladým obetiam včerajšej streľby na Zamockej ulici. Vyslovujeme solidaritu vsetkym, najmä členom komunity LGBTQI+, ktorí preto majú strach a necítia sa bezpecne vo vlastnej krajine. My sme s vami 🌈

Celý článok

Testovali sme na PRIDE Košice 2022

V priebehu desiateho festivalového programu PRIDE Košice navštívilo v sobotu 27. augusta testovacie miesto prevádzkované občianskym združením Dom svetla Slovensko celkom 37 ľudí.

Celý článok

Otvárame nový testovací checkpoint v Nitre

Nové testovacie centrum s poradňou začne fungovať od 4. augusta priamo na Poliklinike Chrenová v Nitre. Centrum sa zameria predovšetkým na poradenstvo a testovanie HIV. Všetky testy v tomto centre budú anonymné a bezplatné.

Celý článok

Na Dúhovom Pride 2022 sa nechali desiatky ľudí otestovať na HIV

V priebehu festivalového týždňa Dúhového Pridu, ktoré sa konalo v Bratislave, navštívilo testovacie miesta prevádzkované OZ Dom svetla Slovensko celkom 133 ľudí. Oproti poslednému testovaniu v roku 2019 to bol nárast o 21 klientov.

Celý článok

Prípady opičích kiahní v európskom regióne

Tri krajiny v európskom regióne (Veľká Británia, Portugalsko a Španielsko) zaznamenali v priebehu prvej polovice mája 2022 potvrdené aj podozrivé prípady opičích kiahní. Prvé prípady boli zaznamenané vo Veľkej Británii a predpokladá sa, že išlo o importovanú infekciu z Afriky.

Celý článok

Domáci test na HIV môžeš získať zdarma.

V spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, z.s. sme pre slovenských klientov pripravili možnosť získať domáci test na HIV zdarma.

Celý článok

Informácie pre ukrajinských odídencov žijúcich s HIV

Інформація для громадян України, які живуть з ВІЛ.

Ми пропонуємо допомогу всім громадянам України, які живуть з ВІЛ, які проживають або збираються проживати на території Словацької Республіки.

Ми пропонуємо допомогу в забезпеченні лікування хронічно хворих ВІЛ-пацієнтів.

Celý článok

Aj jednorazový experiment s drogami vám zničí možnosť liečby hepatitídy C

Šírenie vírusovej hepatitídy typu C u ľudí, ktorí majú skúsenosť s rôznymi psychoaktívnymi látkami, či už jednorazovo alebo ich užívajú aktívne a pravidelne, naráža na striktné obmedzenia prístupu k účinným liekom. Podľa, ministerstvom zdravotníctva nastavených kritérií, musia najskôr 1 rok abstinovať, aby sa vôbec mohli dostať k potrebným liekom. Navyše túto 12-mesačnú abstinenciu musia doložiť nálezom psychiatra a dokladovať v 3-mesačných intervaloch, že abstinujú. Práve uvedená skupina je pritom, laicky povedané, žltačkou typu C najviac ohrozenou skupinou z pohľadu jej šírenia.

Celý článok

Valné zhromaždenie členov OZ

Správna rada zvoláva valné zhromaždenie členov občianského združenia Dom svetla Slovensko.

Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 19. marca 2022 (sobota) o 16:00 hod. v priestoroch sídla Haanova 10, Bratislava – Petržalka. Pre členov, ktorý sa z dôvodu epidemiologických opatrení nebudú môcť zúčastniť vytvoríme možnosť online pripojenia.

Program valného zhromaždenia:

  • Schválenie programu valného zhromaždenia členov.
  • Informácia o aktuálných projektoch a aktivitách združenia.
  • Plán aktivít na rok 2022 a 2023.
  • Voľba členov orgánov združenia.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte e-mailom.

Celý článok

Odborné stanovisko k diskriminácii v liečbe chronickej hepatitídy typu C

Pre skupinu drogovo závislých pacientov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo zdravotníctva) zaviedlo tzv. indikačné obmedzenie, teda podmienku, bez splnenia ktorej im liečba nebude predpísaná ani hradená. Ako súčasť indikačného obmedzenia sú drogovo závislí pacienti nútení popri ďalších náležitostiach čakať dvanásť mesiacov na sprístupnenie liečby. Reálnym dôsledkom indikačného obmedzenia je tak situácia, kedy pacient trpiaci ochorením hepatitídy typu C ostáva napriek pozitívnemu nálezu rok bez poskytnutia liečby na ochorenie, ktorým akútne trpí. Pacient pritom nemá alternatívu inej liečby, ktorá by pre neho bola dostupná bez obmedzení.

Celý článok

CheckPoint je v prevádzke

CheckPoint opäť v prevádzke

Celý článok

Zatvorené počas sviatkov nasledovne

Počas sviatkov bude zatvorené nasledovne...

Celý článok

Veselé Vianočné sviatky

V mene Domu svetla Slovensko a celého CheckPointu Vám želáme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom roku 2022

Celý článok

1. december Svetový deň boja proti AIDS

1.december 2021 – Svetový deň boja proti AIDS, kedy si pripomíname obete AIDS a vyjadrujeme podporu ľudom žujúcim s HIV. Aj po 40 rokoch od oznámenia prvých prípadov AIDS stále dochádza k stigmatizácii ľudí žijúcich s HIV. A to aj napriek tomu, že vďaka pokroku v modernej liečbe je dnes HIV pozitívny človek, ktorý dosiahne nedetekovateľnú virusovú nálož je neinfekčný a nemôže preniesť vírus na svojho sexuálneho partnera.

Celý článok

Príďte sa bodnúť do prstu a zistiť svoj HIV status na Pride Košice

Vyrážate na Pride Košice? Tak sa 28. 8. 2021 stavte v stane Domu svetla Slovensko na testy na HIV a pobaviť sa s našimi odborníkmi. Testovanie je anonymné a zadarmo.

Nájdete nás v našom stane v Kasárňach/Kulturpark. Okrem HIV budeme testovať tiež syfilis a v prípade rizika aj žltačku typu C.

Kde: Kasárne/Kulturpark
Kedy: 28.8. 2021,15:00 – 20:00 hod

Celý článok

Otvárame CheckPoint v Bratislave

Tak sme sa dočkali a opäť pokračujeme v testovaní HIV v CheckPointe v Bratislave

Celý článok

16. máj 2021 medzinárodný spomienkový deň na obete AIDS

Každoročne tretiu májovú nedeľu, tohoto roku 16. mája, spomíname na obete ochorenia AIDS – International AIDS Candlelight Memorial Day. Tento rok s podtitulom Spomíname – Bojujeme – Žijeme navzdory HIV. Celý svet, a tiež Česká a Slovenská republika, si obeti AIDS pripomína Svetlom pre AIDS. V Českej republike sa tento rok rozsvietia budovy v Prahe, Brne, Olomouci, Zlíně, Děčíně, Ústí nad Labem, Chrudime a Plzni, na Slovensku v Bratislave. Červené svetlo sa stane nie len pripomienkou obetí AIDS, ale hlavne upozornením, že HIV je stále veľkým problémom, i keď sme naň v poslednom covidovom roku možno zabudli. Svetlo pre AIDS prebieha na Slovensku pod záštitou občianskeho združenia Dom svetla Slovensko.Celý článok

Komunitné stretnutie HIV+ v Bratislave ZRUŠENÉ

Komunitné stretnutie HIV+ dňa 4.11.2020 o 18h. v Bratislave je dočasne zrušené.

Celý článok

Obnovujeme bezplatné testovanie HIV bez ČASOVANIA

HIV Checkpoint v Bratislave je opäť v prevádzke bez časovania. Každý klient pred testovaním musí vyplniť predtestový dotazník na www.hiv-testovanie.sk (hiv-pomoc.cz). Pokiaľ ste už dotazník v minulosti vypĺňali, upgradujte ho pomocou Vami zvoleného PIN. Po celú dobu prítomnosti klienti musia používať ochranné prostriedky dýchacích ciest (nos, ústa).

Celý článok

Webinár o HIV pre študentov

Naš partnerská organizácia Česká společnost AIDS pomoc pripravila pre študentov vysielanie Webinára o HIV. Vysielanie prebehne vo štvrtok 26. marca 2020 od 10 do 11 hodiny.

Pre bližšie informácie navštívte stránku: web

Celý článok

Pozastavenie testovania HIV v CheckPointe Bratislava

Vážení klienti,

testovanie HIV v CheckPointe na Babuškovej 2 v Bratislave bude

do odvolania pozastavené.

Ďakujeme za pochopenie.

Dom svetla Slovensko o.z.

Celý článok

Obmedzenie prevádzky CheckPointu počas sviatkov

Dávame Vám do pozornosti obmedzenie fungovania prevádzky testovania HIV počas sviatkov

Celý článok

Obmedzenie prevádzky CheckPointu počas novembra 2019

Obmedzenie prevádzky CheckPointu počas novembra 2019

Celý článok

Obmedzenie prevádzky CheckPointu počas októbra 2019

Pozor: 4.10.2019

sa testovanie HIV v CheckPointe
neuskutoční
z tech.dôvodov

Celý článok

Testovanie na Pride Košice

Príďte sa v rámci košického Pride zadarmo a anonymne otestovať na HIV a syfilis. Do mobilného checkpointu ťa pozýva Dom svetla Slovensko a Pride Košice. V sobotu 24. augusta od 13.hodiny do 19. hodiny nás nájdeš v Tabačka Kulturfabrik (Dvor), Gorkého 2.

Každému testovaniu predchádza on-line pred-testové poradenstvo. Môžete si ho vopred nachystať na adrese: www.hiv-testovanie.sk. Zapamätaj si pridelený anonymný písmenkový kód, ktorý oznámiš pracovníkovi pri testovaní. Na základe rizikových situácií ti zadarmo urobíme testy na HIV, syfilis. Výsledky testov HIV a syfilis sú okamžite (2 min.).

Celý článok

Obmedzenie prevádzky CheckPointu počas augusta 2019

Obmedzenie prevádzky Checkpointu počas augusta 2019 je nasledovné:

Celý článok

Na Duhovom Pride 2019 sme otestovali 144 ľudí

V priebehu sobotňajšieho popoludnia 20.7, keď v centre Bratislavy prebiehal Dúhový pride, testovali pracovníci Domu svetla Slovensko a checkpoint Bratislava v sanitkách na Hviezdoslavovom námestí desiatky ľudí na infekcie HIV, syfilis a žltačku C. Testy prebiehali z kvapky krvi z prsta a boli anonymné a bezplatné. Celkom sa nechalo otestovať 144 ľudí. Z nich 124 absolvovali test na HIV, 138 potom test na syfilis a 133 ľudí na žltačku C. Nie všetci počuli správu, ktorú čakali. U dvoch osôb sme diagnostikovali podozrenie na syfilis a u jedného podozrenie na infekciu HIV.

Celý článok

​Testovanie na Duhovom Pride 2019

Rovnako ako v minulom roku bude Dom svetla Slovensko testovať zadarmo a anonymne na vybrané infekcie v dvoch sanitných vozoch. Testovanie bude prebiehať v sobotu 20. júla od 13 do 19 hodín na Hviezdoslavovom námestí neďaleko hotela PARK INN. Každému testovaniu predchádza on-line pred-testové poradenstvo. Môžete si ho vopred nachystať na adrese: www.hiv-pomoc.cz/dotaznik. Zapamätaj si pridelený anonymný písmenkový kod, ktorý oznámiš pracovníkovi u sanitky. Na základe rizikových situácií ti zadarmo urobíme testy na HIV, syfilis a žltačku C. Výsledky testov HIV a syfilis sú okamžite na mieste po teste, výsledky žltačky C najneskôr do 30 minút.

Celý článok

Obmedzenie prevádzky CheckPointu Bratislava

Vážené klientky, klienti, v piatok 5. júla 2019 na sviatok Sviatok svätého Cyrila a Metoda v Checkpointe Bratislava netestujeme.

Celý článok

Dotazník o návštevách v zariadeniach na liečbu HIV

European AIDS Trestment Group realizuje v HIV komunite výzkum ako súčasť štúdie EmERGE https://www.emergeproject.eu Je to projekt financovaný EÚ, ktorý je zameraný na mHealth (mobilné zdravotníctvo).

Celý článok

Monitoring kvality života ľudí s HIV/AIDS na Slovensku

Prosíme vás o vyplnenie tejto 10-minútovej ankety k prieskumu, ktorého cieľom je zistiť, s akými ťažkosťami sa ako HIV pozitívni ľudia či ľudia so syndrómom AIDS stretávate. Umožní nám to získať základné informácie k tejto problematike na Slovensku, ktoré by sa mali stať súčasťou rozsiahlejšieho skúmania v ďalších fázach.

Celý článok

27. Vianočný Charitatívny Bazár / 27th Charity Christmas Bazaar - DOM SVETLA SLOVENSKO

Je nám veľkou cťou, že Medzinárodný klub žien v Bratislava prizval amatérskych umelcov projektu preROD 2018, pod zátitou občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO, stať sa účastníkmi tohto mimoriadneho podujatia.

Celý článok

Výstava výtvarných prác Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018 v Prahe 15. 11. - 28. 11. 2018

S Radosťou Vás pozývame do Galérie Tančící dům na Putovnú výstavu výtvarných prác Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018 s podtitulom „Život plný radosti“

Celý článok

MOBILNÉ TESTOVANIE V APOLLON CLUBE V BRATISLAVE

Už tento Piatok 9. 11 .2018 sa môžeš prísť BEZPLATNE a ANONYMNE otestovať na nádvorie clubu Apollon

Celý článok

Obmedzenie prevádzky CheckPointu Bratislava 2. novembra 2018

Vážení klienti,

v dňa 2. novembra 2018 bude testovací Chcekpoint OZ Dom svetla Slovensko mimo prevádzku z prevádzkových dôvodov.

Na otestovanie prosím využijte prevádzkovú dobu v piatok 26.10.2018 od 16 do 19 hodiny, alebo v piatok 9.11.2018 od 16 do 19 hodiny

Celý článok

​FINISÁŽ PUTOVNEJ VÝSTAVY preROD 2018 NA SLOVENSKU

Je nám cťou, že DOM SVETLA SLOVENSKO v spolupráci s umelcami preROD môže 18. 10. 2018 privítať na slávnostnej finisáži všetkých pozvaných hostí

Celý článok

​Projekt preROD 2018 – výstava výtvarných prác na Bratislavskom hrade

Projekt preROD 2018 – výstava výtvarných prác na Bratislavskom hrade

OD 29. 9. do 18. 10. 2018 sa vo Výstavnom priestore na Západnej terase Bratislavského hradu, pod záštitou občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO uskutoční putovná výstava výtvarných prác Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018 s podtitulom „Život plný radosti“. Časť výtvarných prác – akvarelov a suchých pastelov od 48 amatérskych výtvarníkov vo veku od 30 do 79 rokov zo Slovenska, Poľska, Čiech a Nemecka bola spracovaná na tému HIV+ a AIDS za účelom jej umeleckého stvárnenia a sprostredkovania širokej verejnosti. Projekt preROD 2018 bol spolu financovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu a International womens club of Bratislava.

Celý článok

Workshop preROD 2018 úspešne ukončený – začiatok putovnej výstavy v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave

Výtvarný plenér preROD 2018 sa svojím podtitulom „Život plný radosti“ odzrkadlil v realite dní od 4. do 10. augusta 2018.

Aj napriek vysokým teplotám a neustále páliacemu slnku sa výtvarníci s radosťou denne vydávali na cestu za vybranými cieľmi svojej tvorby v okolí Bratislavy a v samotnom hlavnom meste. Nehladiac na nepriazeň počasia sa 48 amatérskych umelcov zo štyroch krajín húževnato vnáralo do meniacich sa tém a prostredníctvom akvarelu a suchého pastelu stvárňovali svoje dojmy zo scenérií Stupavského parku a kaštieľa, nábrežia Dunaja, Skanzenu Abeland v Lozorne, interiéru Stupavskej synagógy a dominanty Hradu Devín.

Tak ako domácich a zahraničných účastníkov upútali čarovné zákutia Bratislavského kraja a jeho osobitosti, prekvapivo s veľkým záujmom reagovali všetci zúčastnení na inšpiratívnu prednášku o HIV+ a AIDS, ktorú pre nich pripravil partner projektu – Česká společnost AIDS pomoc.

Celý článok

​Projekt „preROD 2018 – Život plný radosti“ - Medzinárodný výtvarný workshop

Projekt „preROD 2018 – Život plný radosti“

V malebných kútoch pod Malými Karpatami na západ od Bratislavy a v samotnej Bratislave sa uskutoční od 4. 8. do 10. 8. 2018 jedinečné týždňové podujatie pod záštitou DOMU SVETLA SLOVENSKO o. z.. Skupina päťdesiatich amatérskych výtvarníkov z Poľska, Čiech, Nemecka a Slovenska, nesúca názov preROD, sa zomkla, aby vytvorila mimoriadne umelecké dielo pre náš ROD.

Popri tom ako sa bude skupina umelcov inšpirovať pre svoju prácu osobitosťami Bratislavského kraja, akými sú Stupavský kaštieľ, Synagóga Stupava, Hrad Devín, panoráma Bratislavy, Gazdovská dedinka Abeland, vodné dielo na Dunaji upriamia umelci svoju pozornosť na ROD +. V rámci projektu sa uskutoční inšpiratívna beseda s lektorom Českej společnosti AIDS pomoc a svoje dojmy výtvarníci ukotvia v téme preROD + . Pre umelcov je to jedinečná príležitosť tvoriť na tému HIV + a AIDS a možnosť odovzdať svoje pocity širokej verejnosti prostredníctvom svojich prác.

Celý článok

Hľadáme zdravotnú sestru na testovanie HIV

Chceš si privyrobiť ako zdravotník, zdravotníčka v našom CheckPointe v Bratislave?

Staň sa našim kolegom, kolegyňou.

Napíš nám na mail: info@domsvetlaslovensko.sk
Tešíme sa na Teba!

Celý článok

Počas Dúhového pride sme otestovali 118 ľudí

V priebehu sobotňajšieho popoludnia 14.7, keď v centre Bratislavy prebiehal Dúhový pride, testovali pracovníci Domu svetla Slovensko a checkpoint Bratislava v sanitkách na Hviezdoslavovom námestí desiatky ľudí na infekcie HIV, syfilis a žltačku C. Testy prebiehali z kvapky krvi z prsta a boli anonymné a bezplatné. Celkom sa nechalo otestovať 118 ľudí. Z nich všetci absolvovali test na HIV, 111 potom test na syfilis a 100 ľudí na žltačku C. Nie všetci počuli správu, ktorú čakali.

Celý článok

​Na Duhovom Pride v Bratislave sa prvýkrát bude testovať HIV a ďalšie infekcie

Neváhaj a príď sa v sobotu 14.7. otestovať do našich dvoch mobilných checkpointov. Pred bratislavským hotelom PARK INN na Hviezdoslavovom námestí budeme zdarma, anonymne a na počkanie testovať infekcie HIV, syfilis a žltačku C. Za niekoľko minút sa dozviete výsledky. V takom rozsahu sa bude jednať o prvé veľké mobilné testovania na Slovensku. Sme pripravení otestovať vyše 200 záujemcov.

Sanitky budú všetkých záujemcov testovať od 13 do 19 hodín. Samotnému testu predchadza pred-testový pohovor s poradcom. Môžete sa pripraviť vopred v našom pred-testovom sprievodcovi. Testovanie prebieha z kvapky krvi a v dvoch fázach. Z jednej kvapky zistíme výsledky pre HIV a syfilis a z druhej kvapky potom žltačku C, ktorá je podobne zákerná a bezpríznaková ako HIV.

Celý článok

KOMUNITNÉ STRETNUTIE JÚN 2018

A opäť je tu pre Vás možnosť stretnúť sa ...

Celý článok

International AIDS Candlelight Memorial 2018 Bratislava

Dnes večer, 20. 5. 2018 od 21.00 do 00.00, svoju účasť na podujatí v súlade s myšlienkou tichej pamiatky obetiam AIDS a HIV + a solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV + vyjadrili formou červeného osvetlenia svojich sídiel a objektov / Tonight, May 20, 2018 from 21.00 to 00.00, Partners of the event expressed their attendance at the event in accordance with the idea of silent tribute to the victims of AIDS and HIV + and solidarity with people living with HIV-positive form of red illumination in their buildings and facilities

Celý článok

Európsky týždeň testovania HIV a hepatitíd

OZ Dom svetla Slovensko sa pripojilo k pilotnému projektu jarného Európskeho týždňa testovania HIV a hepatitíd. Aktivita bude prebiehať od 18 do 25 mája 2018. Príďte sa otestovať v piatky 18. a 25. mája od 16.00 do 19.00 hodiny do nášho Checkpointu HIV na Babuškovu 2 v Ružinove, alebo navštívte Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS na SZU, na Limbovej 14 v Bratislave, v pracovných dňoch 18. 5. - 24. 5. 2018 od 9.00 do 12.00 hodiny.

Celý článok

International AIDS Candlelight Memorial 2018 „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

MEDZINÁRODNÝ SVIEČKOVÝ AIDS MEMORIÁL 2018 „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO pripravuje dňa 20. 5. 2018 večerné osvetové podujatie International AIDS Candlelight Memorial v trvaní od 21.00 do 00.00 hod s národným podtitulom „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

International AIDS Candlelight Memorial je najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS, ktorá je organizovaná 1200 lokálnymi organizátormi v 115 krajinách. Na celom svete sú tak organizované podujatia odrážajúce potreby miestnej komunity. Podujatie sa pravidelne koná tretiu nedeľu v máji. Tento deň má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých na AIDS, ale tiež osudy 33 miliónov ľudí žijúcich s HIV+. Ďalšou snahou je zvýšiť dôraz na prevenciu a boj proti HIV/AIDS. Prvé svetlo pre AIDS sa objavilo v roku 1983, kedy ešte nebola známa príčina AIDS a bolo zaznamenaných niekoľko tisíc úmrtí na AIDS. Organizátori by si tak chceli uctiť pamiatku tých, ktorí chorobe podľahli a vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS.

Celý článok

Projekt preROD 2018

Projekt preROD 2018 - umenie pre porozumenie / Art for Understanding

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na tvorivé zdokonalenie sa v technikách akvarel a suchý pastel. Podujatie sa uskutoční formou týždňového plenéra od 4. 8. 2018 – 10. 8. 2018 vo vybraných destináciách v okolí Bratislavy a v samotnej Bratislave. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Celý článok

KOMUNITNÉ STRETNUTIE

Aj v tomto roku pokračujeme v stretnutiach ľudí s HIV+ a AIDS v priestoroch našeho občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO na Haanovej 10, 851 04 Bratislava-Petržalka.

Celý článok

Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil v minulých dňoch informáciu o vývoji epidemiologickej situácie HIV za rok 2017.

Celý článok

Podporte nás 2% z Vašej dane

Blíži sa čas, keď slovenskí daňoví poplatníci môžu darovať 2% zo svojich daní v prospech mimovládnych neziskových organizácii. Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO spĺňa podmienky na prijatie 2% z Vašej dane.

Dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa prevencie pohlavných chorôb, problematiky HIV a boja proti stigmatizácii osôb s diagnózou HIV+. Pomôžete dobrej veci.

Celý článok

Zmena prevádzkovej doby Checkpointu HIV v roku 2018

Z prevádzkových dôvodov meníme v roku 2018 prevádzkovú dobu Checkpointu HIV na PIATOK od 16:00 – 19:00 hod.

Prvé testovanie v roku 2018 prebehne v Piatok 12. januára 2018 od 16:00 – 19:00.

Celý článok

Internetový dotazník pre mužov majúcich sex s mužmi EMIS 2017

Buďte súčasťou niečoho veľkého a vyplňte dotazník EMIS 2017.

Celý článok

Prvá celoslovenská konferencia pacientských organizácií.

V dňoch 24. – 25. novembra 2017 sa konala prvá celoslovenská konferencia pacientských organizácii. Konferenciu organizovala Asociácia na ochranu práv pacientov, o.z. OZ Dom svetla Slovensko je viac ako rok členom asociácie.

Celý článok

Prvé komunitné stretnutie v DOME SVETLA SLOVENSKO

V Slovenskom DOME SVETLA prebehlo prvé komunitné stretnutie. Naša organizácia má vo svojom sídle pre tieto účely komunitnú miestnosť, vďaka tomu ponúkame bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností, pocitov a celkovo dojmov zo života s HIV na Slovensku. Nesmierne nás teší záujem o toto skupinové stretnutie, pre tých čo nemohli doraziť prinášame zhrnutie toho, čo sa preberalo.

Celý článok

NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU POZITIVNĚ - č. 25

Prinášame vám nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu.

Celý článok

Podporia nás aj amatérsky umelci – výtvarníci

V spolupráci s amatérskymi výtvarníkmi a skúsenými lektormi sme v Bratislave v blízkosti Bratislavského Hradu v dňoch 29. 7. – 30. 7. 2017 pripravili výtvarný workshop - akvarel s podtitulom PRE - ROD a následne bude jeho pokračovaním výtvarný plenér - akvarel PRE – ROD v malebných zákutiach Veľkého Krtíša.

Celý článok

AOPP pripravilo pre pacientov sprievodcu právami v zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) ktorého členom je od roku 2016 aj OZ Dom svetla Slovensko, pripravila pre pacientov informačnú brožúru, ktorá im má pomôcť zorientovať sa v ich právach, ako v zdravotnej, tak aj v sociálnej oblasti. Záujemcovia si ju môžu bezplatne stiahnuť na stránke www.aopp.sk, napríklad aj tu.

Celý článok

Nové číslo časopisu POZITIVNĚ 24

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu. Z aktuálneho čísla vyberáme:

Celý článok

ANTIRETROVIRUSOVÁ LIEČBA CHRÁNI PACIENTOV PRED ROZVOJOM INFEKCIE A JE ZÁROVEŇ I ÚČINNOU OCHRANOU PRE SEXUÁLNYCH PARTNEROV

DOM SVETLA SLOVENSKO sa pripája k medzinárodnej kampani PREVENTION ACCESS CAMPAGNE, ktorej súčasťou je i prehlásenie „Undetecable = Untransmittable“ v preklade „Nezistiteľný = neprenosný“.

Celý článok

Stretnutie neziskových organizácii vo Viedni

Zástupcovia nášho občianského združenia sa v dňoch 9 až 11. júna vo Viedni zúčastnili aktivít so zástupcami neziskových organizácii pracujúcich v oblasti HIV

Celý článok

Vrelé poďakovanie za spoluprácu a ústretovosť pri realizácii podujatia Lights up 2017 „ Svetlo pre AIDS“ s podtitulom „Ukončime AIDS spoločne“.

Symbolickým červeným osvetlením sme si v nedeľu 21. mája večer pripomenuli obete AIDS a vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV+.

Celý článok

POZITIVNĚ č. 23 je tu

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu. Z aktuálneho čísla vyberáme:

POZITIVNĚ č. 23

Celý článok

PODPÍSALI SME PETÍCIU: Výzva k vyšetreniu masového vraždenia a mučenia LGBT komunity v Čečensku

V nedávnej dobe bolo viac ako sto mužov v Čečensku vystavených ponižovaniu a následnému týraniu iba na základe podozrenia z toho, že sú gayovia. V zemi sa na členov LGBT populácie nepochopiteľne usporadúvajú „hony a razie“. Obyvatelia Ruska bežne označujú homosexuálov ako „tých s neobvyklou sexuálnou orientáciou“. Tentokrát bolo pri „lovoch na gayov“ zatknutých viac než sto mužov, najmenej traja boli následne zabití. Medzi zatknutými sa objavili i cirkevní hodnostári či dvaja známi televízni moderátori.

Celý článok

Valné zhromaždenie členov občianského združenia

Predseda občianského združenia si dovoľuje pozvať všetkých členov OZ Dom svetla Slovensko na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti združenia v piatok 5.5.2017 od 18:00 hod. (registrácia účastníkov bude prebiehať od 17:30hod)

Celý článok

Webinár pre HIV+ komunitu

Nenechajte si vo štvrtok30.3.2017 od 19:00 hod. újsť ďalšie vysielanie Webinára.

Celý článok

Hľadáte pomoc odborníka psychológa?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc.

Celý článok

2 % pre Dom svetla Slovensko

Blíži sa čas, keď slovenskí daňoví poplatníci môžu darovať 2% zo svojich daní v prospech mimovládnych neziskových organizácii. Občianske združenie Dom Svetla Slovensko (DSS) spĺňa podmienky a môže teda prijať DVE PERCENTÁ z Vašej dane. Dovoľujeme si vás osloviť a požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa prevencie pohlavných chorôb, problematiky HIV a boja proti stigmatizácii osôb HIV+. Môžete pomôcť dobrej veci.

Celý článok

Nové číslo bulletinu POZITIVNĚ

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu. Z aktuálneho čísla vyberáme:

Celý článok

Vianočné a novoročné blahoželanie

Najkrajšie Vianoce sú tie, ktoré môžeme prežiť so svojimi blízkymi.

Na záver roka bilancujeme uplynulých dvanástich mesiacov, ale je to zároveň príležitosť pre každého z nás, aby sme sa viac než inokedy zamýšľali sami nad sebou, nad svojimi osobnými i rodinnými vzťahmi a rekapitulovali svoje skutky. Je to čas porovnávania našich cieľov a predstáv s realitou života, čas, keď sa pýtame sami seba, čo môžeme urobiť, alebo výstižnejšie čo urobíme dobré pre seba a svojich blízkych.

Vážení priaznivci, dovoľte mi poďakovať vám za vykonanú prácu v roku 2016. Želám vám šťastné a veselé Vianoce a v novom roku 2017 veľa zdravia a spokojnosti, aby sa nám darilo realizovať všetky vaše plány a predsavzatia v pracovnom aj osobnom živote.

Celý článok

Jazda preventívnou električkou proti AIDS

1.december je svetový deň boja proti AIDS. Tento rok ste po prvý krát pri tejto príležitosti mohli v uliciach Bratislavy stretnúť či previezť sa preventívnou električkou proti AIDS.

Problematike HIV / AIDS sa na Slovensku od konca 80-tych rokov nevenuje dostatočná pozornosť. Od roku 2014 pribúda pravidelne ročne 86 nových prípadov HIV infekcie a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji. Musíme zvýšiť povedomie o tejto zákernej chorobe spôsobenej vírusom HIV a upútať pozornosť k problémom súvisiacim s epidémiou.

Celý článok

Veľký záujem o testovanie na HIV v mobilnej poradni

Naše občianské združenie v spolupráci s Českou společností AIDS pomoc pripravila pre záujemcov testovanie rýchlotestom na HIV v mobilnej poradni. Akcia prebehla v rámci Europskeho testovacieho týždňa na HIV.

Celý článok

Poznáte svoj HIV status? Otestujte sa i vy

V spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, z.s. sme pre Vás pripravili mobilnú poradňu (sanitku), v ktorej sa môžete otestovať rýchlotestom na HIV.

Celý článok

Tlačová konferencia

Netolerancia a stigmatizácia trápi ľudí žijúcich s HIV viac ako vírus.

S akými reakciami okolia sa ľudia žijúci s HIV denne stretávajú? Prispieva stigmatizácia týchto ľudí k šíreniu HIV? Koľko diagnostikovaných pacientov je na Slovensku? Ako sa zmenila liečba za posledných 20 rokov?

Celý článok

Naše združenie sa stalo členom AOPP

Občianské združenie Dom svetla Slovensko sa v novembri stalo členom Asociácie na ochranu práv pacientov, o.z.(AOPP). Prioritou je zastúpenie HIV pacientov v organizáciach podieľajúcich sa na tvorbe legislatívy.

Celý článok

Prvý Webinár o HIV pre školy

Dňa 21.10.2016 prebehlo vysielanie historicky prvého online Webinára o HIV pre stredné školy. Odborným garantom bola Slovenská infektologická spoločnosť. Projekt sa zorganizoval vďaka finančnej podpore GSK.

Celý článok

POZITÍVNĚ 19

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu. Z aktuálneho čísla vyberáme:

Celý článok

WEBINÁR PRE HIV+

Po úspešnej sérii osvetových webových seminárov pre žiakov a študentov stredných škôl sme 2.6.vysielali historický prvý WEBINÁR pre HIV komunitu.

Celý článok

POZITÍVNĚ č. 18

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu. Z aktuálneho čísla vyberáme:

Celý článok

Pred 35 rokmi sa svet dozvedel o začiatku epidémie AIDS

Washington/Atlanta/Paríž/Ženeva/Moskva 10. júna (TASR) - Dátum 5. jún 1981 sa do dejín zapísal ako deň, keď sa začala epidémia získanému syndrómu imunitnej nedostatočnosti ( Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) a na verejnosť sa dostali prvé informácie o tomto ochorení. Vtedy v piatok americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) v Atlante vo svojom časopise Morbidity and Mortality Weekly Report prinieslo prvé významné závery o chorobe, ktorá sa neskôr stala známa pod skratkou AIDS.

Celý článok

Pozitívně č. 17 máj- jún

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu. Z aktuálneho čísla vyberáme:

Celý článok

Počet ľudí s HIV infekciou posledné roky rastie

Bratislava 7. mája (TASR) - Nových prípadov HIV infekcie na Slovensku pribúda. Stúpajúci trend pozoruje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od začiatku 21. storočia. Najviac infikovaných žije vo väčších mestách, najvyšší kumulatívny výskyt je dlhodobo v Bratislavskom kraji.Výskyt HIV či AIDS začali úrady na Slovensku monitorovať od roku 1985. Do konca roku 2015 zaznamenali u Slovákov i cudzincov 811 prípadov infekcie vírusom HIV.

Celý článok

Nové číslo časopisu POZITIVNĚ marec-apríl

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu. Z aktuálneho čísla vyberáme:

Celý článok

Daňové priznanie za rok 2015 online

Dom svetla v spolupráci so serverom onlinepriznanie pre Vás pripravili najľahší spôsob ako si vyplniť daňové priznanie za pár minút.

Celý článok

Zdravie s HIV

So začiatkom nového roku sú spojené nové predsavzatia. Pokiaľ by ste tento rok radi schudli, skoncovali s fajčením alebo sa začali viac hýbať, určite venujte svoju pozornosť novej informačnej brožúrke „ZDRAVÍ S HIV“, ktorú nájdete ako prílohu časopisu POZITIVNĚ alebo elektronicky na webe.

Celý článok

Nové číslo časopisu POZITIVNĚ

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu.

Celý článok

Stigmatizácia trápi pacientov s HIV viac ako samotná liečba konštatujú lekári

Bratislava 30. novembra (TASR) - Množstvo pacientov novoinfikovaných vírusom HIV má v Európe vzrastajúcu tendenciu. V roku 2014 bolo na najstaršom kontinente novodiagnostikovaných 142.000 pacientov, čo je najvyšší zaznamenaný počet v rámci jedného kalendárneho roka od začiatku sledovania ochorenia v 80. rokoch.

Celý článok

Živá červená stužka

„AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj nášho Slovenska, aj každého jedného z nás“... Práve preto, sme sa my, učitelia a žiaci Základnej školy, Školská v Handlovej, pri príležitosti svetového dňa boja proti tejto zákernej chorobe, rozhodli zapojiť do kampane Červené stužky a vytvoriť našu vlastnú "Živú" červenú stužku. Dňa 27. novembra sa takmer všetci žiaci našej základnej školy spoločne s učiteľmi, od najmenších až po tých najväčších, v znamení solidarity, obliekli do červených tričiek a spoločne sme sa stretli na multifunkčnom ihrisku školského dvora, ktoré nám pripomína pozitívne trávenie voľného času. Do akcie sa zapojilo 210 detí spolu so svojimi pedagógmi. Touto tvorivou aktivitou sme chceli vyjadriť nielen podporu ľuďom chorým na AIDS, ale aj poukázať na správny postoj k zdraviu a pravé hodnoty života.

Mgr. Lucia Martincová

Celý článok

HIV už nie je strašiak ako kedysi stále sa však šíri

ROZHOVOR – Ak sa pacient nakazený HIV (vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti) začne včas liečiť, môže sa dožiť aj vysokého veku. V rozhovore pre Aktuálne.sk to uviedol prof. Pavol Jarčuška z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Celý článok

Nové číslo Pozitívně 11-12/2015

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu.

Celý článok

HIV/AIDS sa nevyhýba ani významným slovenským osobnostiam.

Onedlho 1. decembra bude Svetový deň proti AIDS. Jeden z najznámejších slovenských športovcov zomrel na AIDS. Vedeli ste o tom?

Celý článok

Vyhodnotenie zbierky Červená stužka

V mesiacoch november a december 2014 prebehla v spolupráci so strednými školami zbierka červená stužka®. V rámci aktivy sa nám s Vašou pomocou, ktorú si nesmierne vážime, podarilo vyzbierať 516,58 €. Na najúspešnejších školách sme realizovali besedu s HIV pozitívnym lektorom, ktorá sa stretla s veľmi dobrým ohlasom od samotných študentov tak aj pedagógov. V súlade s rozhodnutím ministerstva vnútra SR predkladáme predbežné vyhodnotenie zbierky.

Celý článok

Nové číslo POZITIVNĚ

Opäť Vám prinášame nové číslo nášho dvojmesačníka pre HIV komunitu.

Celý článok

Počet prípadov nakazenia sa HIV infekciou rastie

Napriek tomu, že Slovensko naďalej spomedzi štátov Európskej únie patrí k tým s nízkym počtom prípadov HIV infekcie, ich počet rastie. Vlani sa od začiatku monitorovania v roku 1985 zaznamenalo najviac prípadov v jednom roku, a to 86. Rok predtým to bolo o tri menej.

Celý článok

Rainbow Regatta 2015

Máte chuť zabávať sa na jachte v Chorvátsku s pohodovo naladenými ľuďmi? Nepotrebujete jachtárske znalosti, stačí Vám dobrá nálada a chuť zažiť veľké dobrodružstvo. Ponúkame Vám skvelú akciu s výborným programom pre LGBT a gay friendly ľudí.

Celý článok

Daňové priznanie za rok 2014 online

Dom svetla v spolupráci so serverom onlinepriznanie pre Vás pripravili najľahší spôsob ako si vyplniť daňové priznanie za pár minút.

Celý článok

Besedy o HIV/AIDS

Všetkým záujemcom ponúkame možnosť realizácie besedy o HIV/AIDS. Beseda je určená pre mládež a širokú verejnosť od 14 rokov.

Celý článok

Medzinárodná konferencia

Do pražského Domu svetla sa na začiatku novembra zídu odborníci z niekoľkých európskych krajín, aby zhodnotili výstupy dvoch európskych projektov zameraných na elimináciu diskriminácie HIV pozitívnych na pracovnom trhu a v služobnom pomere u silových zložiek štátu. Česká spoločnosť AIDS- pomoc, z.s. tu usporiada medzinárodnú konferenciu s názvom „Ľudia žijúci s HIV/AIDS ich zamestnávanie, diskriminácia a búranie spoločenských bariér“

Celý článok

Má HIV lekári ho väčšinou vyšetriť nechcú

Peter z Bratislavy nevie zohnať lekára na niektoré svoje ochorenia. Vraví, že mu buď zložia telefón, alebo ho odmietnu v e-maile.

Celý článok

Vírus je na vzostupe ľudia sa prestali báť

BRATISLAVA. Počet nových prípadov HIV na Slovensku vlani oproti predchádzajúcim rokom výrazne stúpol. Nakazených HIV pribúda a na testy chodí menej ľudí.

Celý článok

POZITIVNĚ September - Október 2014

Nové číslo časopisu Pozitívne! je k dispozícii v bežných distribučných miestach (v Česku AIDS centra, Dom svetla Praha a na Slovensku v čakárnach RÚVZ).

Celý článok

2 percentá pre Dom Svetla Slovensko

Blíži sa čas, keď slovenskí daňoví poplatníci môžu darovať 2 percentá zo svojich daní v prospech mimovládnych neziskových organizacií. Občianske združenie Dom Svetla Slovensko (DSS) spĺňa podmienky a može teda prijať DVE PERCENTÁ z Vašej dane. Formulár pre rok 2013 je k dispozícii tu.

Celý článok

Nové číslo POZITÍVNE nájdete v čakárňach RVUZ.

Nové štvrté číslo časopisu Pozitívne! pre obdobie MAREC - APRÍL je k dispozícii v bežných distribučných miestach (v Česku AIDS centra, Dom svetla Praha a na Slovensku v čakárnach RÚVZ). Vy máte možnosťsi ho prečítať tu.

Celý článok

Blýska sa na lepšie časy pre HIV pozitívnych zamestnancov?

Zaznamenali sme precedentný rozsudok nemeckého Spolkového pracovného súdu v kauze Sebastiana F., ktorý môže v budúcnosti prispieť k ochrane pred diskrimináciou chronicky chorých v celej Európskej únii. Súd v Erfurte v decembri 2013 rozhodol, že výpoveď zamestnanca v skúšobnej dobe z dôvodu HIV pozitivity je vo svojej podstate diskriminačné a ako taká neplatná, ak môže zamestnávateľ za pomoci primeraných opatrení umožniť zamestnanie pracovníka aj napriek jeho postihnuti.

Celý článok

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13