27. Vianočný Charitatívny Bazár / 27th Charity Christmas Bazaar - DOM SVETLA SLOVENSKO

Je nám veľkou cťou, že Medzinárodný klub žien v Bratislava prizval amatérskych umelcov projektu preROD 2018, pod zátitou občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO, stať sa účastníkmi tohto mimoriadneho podujatia.

Výtvarníci predajom svojich diel, v prospech charitatívnych aktivít klubu, vyjadria svoju vďaku za grant, ktorý im klub poskytol počas Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018.

S radosťou Vás na toto podujatie pozývame a poteší nás ak aj Vy, kúpou vianočných darčekov na tomto podujatí, podporíte dobrú myšlienku.

Vianočný Charitatívny Bazár sa uskutoční 25. 11. 2018 v Starej tržnici na Námestí SNP od 10.00 do 17.00


It is a great honor for us that the International Women's Club in Bratislava invited the amateur artists of the preROD 2018 project, under patronage civic association DOM SVETLA SLOVENSKO, to take part in this extraordinary event.

By selling their works in favor of the club's charity activities, artists express their gratitude for the grant provided to them by the Club during their International Art Plain-air.

We are delighted to invite you to this special event and to kindly recommend you to buy Christmas presents at this event and support good idea.

27th Charity Christmas Bazaar will be held on 25 November 2018 in the Old Market Hall of the SNP Square from 10 AM to 5 PM

vizuál podujatia SK / event visual EN

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13