AOPP pripravilo pre pacientov sprievodcu právami v zdravotnej a sociálnej starostlivosti

Asociácia na ochranu práv pacientov SR (AOPP) ktorého členom je od roku 2016 aj OZ Dom svetla Slovensko, pripravila pre pacientov informačnú brožúru, ktorá im má pomôcť zorientovať sa v ich právach, ako v zdravotnej, tak aj v sociálnej oblasti. Záujemcovia si ju môžu bezplatne stiahnuť na stránke www.aopp.sk, napríklad aj tu.

V dnešnej dobe je pre bežného pacienta prakticky nemožné zorientovať sa v prípade náhleho ochorenia v jeho právach. „V rámci poradní AOPP sa stretávame s mnohými problémami, ktoré majú pacienti. Preto sme im pripravili praktický prehľad. Aké majú práva, kde a na koho sa môžu obrátiť v prípade určitých životných situácií,“ informuje členka predsedníctva AOPP a autorka brožúry Miroslava Fővényes. Brožúra je voľne stiahnuteľná a obsahuje aj prehľad inštitúcií, s ktorými spravidla pri riešení problémov prichádzajú pacienti do kontaktu.

V brožúre nájdu pacienti napríklad aj Chartu práv pacientov v Slovenskej republike, Etický kódex zdravotníckeho pracovníka, prehľad inštitúcií a ich agendy. V prehľadnej forme odpovedá na rôzne otázky, napríklad o preplácaní zdravotnej starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní, o poplatkoch vyberaných v ambulanciách lekárov, tiež publikuje povinnosti zdravotníckych pracovníkov vo vzťahu k pacientovi. „Mnohí pacienti v spleti zákonov nevedia ani to, koľko dní do roku si môžu čerpať platené voľno na návštevu lekára, či na sprevádzanie rodinného príslušníka. Často riešime aj otázky, ako požiadať o preradenie na inú prácu, ak sa zamestnancovi zhorší zdravotný stav do takej miery, že stratí spôsobilosť vykonávať svoju doterajšiu prácu,“ dodáva prezidentka AOPP Mária Lévyová.

Významná časť brožúry je venovaná postupu pri sťažnostiach, ak sa pacientovi nepozdáva prístup ošetrujúceho personálu. Pacienti si nájdu okrem iného aj informácie o možnostiach pomoci v sociálnej oblasti v prípade dlhodobej choroby. „Veríme, že ak si prečítajú nášho sprievodcu, získajú prehľad. Ak by mali ďalšie otázky, poradíme im viac v rámci našich poradní,“ vysvetľuje M. Fövényes. AOPP v prípade, ak sa jej podarí nájsť sponzorov, plánuje príručku vydať aj v tlačenej podobe.

AOPP ochraňuje práva pacientov už od roku 2001. V rámci poradní pacientom bezplatne poskytuje zdravotnícke, sociálne a právne poradenstvo. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jeho cieľom je tiež vzdelávanie pacientov. Momentálne pripravuje aj otvorenie prvej pacientskej poradne vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13