Darujte 2 % zo zaplatenej dane

Dovoľujeme si Vás požiadať o poskytnutie asignácie zo zaplatenej dane v prospech našej neziskovej organizácie Dom svetla Slovensko. Poskytnutím príspevku pomôžete k rozšíreniu bezplatného anonymného testovania na HIV a ďalšie pohlavne prenosné ochorenia a skvalitneniu informovania a ochrany práv pacientov žijúcich s HIV na Slovensku. Na Slovensku je zaznamenaných 1452 prípadov výskytu HIV od roku 1985 a viac ako 90% pacientov je na antiretrovirálnej terapii. Mnoho z týchto pacientov sa stretáva s diskrimináciou v rodine, zamestnaní i prístupe k zdravotníckym službám.

Dom svetla Slovensko je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2013. Cieľom združenia je prakticky pomáhať pri riešení každodenných komplikácií, ktoré infekcia HIV prináša. Od roku 2017 prevádzkujeme Checkpoint Bratislava v ktorom bezplatne a anonymne testujeme na HIV a ďalšie pohlavne prenosné ochorenia. Na základe tohto úspešného konceptu chceme rozšíriť sieť Checkpointov do ostatných regiónov Slovenska. Od roku 2013 prevádzkujeme jedinú nonstop linku pomoci HIV/AIDS na Slovensku.Združenie pracuje na znižovaní spoločenské stigmy a legislatívnych podmienok dostupnosti liečby STD ohrozených skupín obyvateľstva.

Ako na to nájdete v návode.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13