Dlžníci a neplatiči zdravotného poistenia už nebudú ohrození na živote

Radi Vás informujeme o úspechu, ktorý sa podaril našej organizácii za významnej podpory lekárov, aktivistov z neziskového sektora a najmä právnikov. Dlžníci a neplatiči zdravotného poistenia už nebudú ohrození na živote a dostanú od spoločnosti liečbu a šancu byť znovu platnými občanmi spoločnosti.

Neprimerane prísny slovenský zákon na hrane ústavy a ľudských práv (v priestore EÚ) sa podarilo zmierniť. Už by nemali umierať ľudia na neskoré začatie liečby z dôvodu, že nemali finančné prostriedky. Problém bol považovaný za nepopulárny a ťažko riešiteľný, a preto sa nám nedarilo získať podporu "strechy" pacientskych organizácií. Napriek tomu sme pred rokmi s problémom oslovili slovenské inštitúcie a Európsku komisiu. Výsledkom je schválenie návrhu novely zákona 851/2004 Z.z., ktorú sme ďalej oslovením poslancov a za podpory spolupracovníkov ovplyvnili takto:

Pôvodne formulovaný zákon neumožňoval liečbu do doby, kým nebol ohrozený život pacienta. To však malo za následok neskoré začatie liečby, nasledovalo väčšinou trvalé poškodenie zdravia alebo úmrtie. Pri infekčných chorobách (hepatitídy, HIV, syfilis a pod.) navyše dochádzalo k ich nekontrolovateľnému šíreniu a ohrozeniu verejného zdravia.

Podmienka ohrozenia života bola novelou vypustená a bolo doplnené právo na úhradu liečby infekčných a chronických ochorení.

Nové znenie zákona: Poistenec, ktorý je dlžníkom (definícia dlžníka sa nemení - dlh minimálne 3 mesiace minimálne vo výške 100 eur) a nespĺňa niektorú z doterajších podmienok na úplnú starostlivosť (tieto podmienky sa nijako nemenia - § 9 ods. 2 písm. a) až h) - napr. splátky, konkurz a pod.), má právo na úhradu

a) zdravotnej starostlivosti poskytovanej v súvislosti s tehotenstvom,

b) očkovania za účelom prevencie infekčných ochorení ako aj liečbu infekčného ochorenia,

c) zdravotnej starostlivosti poskytovanej na liečbu chronického ochorenia.

Ďakujeme všetkým, ktorí na riešení spolupracovali.

Mediálne výstupy:


UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13