Dotazník o návštevách v zariadeniach na liečbu HIV

European AIDS Trestment Group realizuje v HIV komunite výzkum ako súčasť štúdie EmERGE https://www.emergeproject.eu Je to projekt financovaný EÚ, ktorý je zameraný na mHealth (mobilné zdravotníctvo).

Cieľom je zistiť ako často a aké sú dôvody pre ktoré osoby s HIV žijúce v EÚ navštevujú zdravotnícke zariadenia špecializované na liečbu HIV. Výsledky nám pomôžu zmapovať rôznorodosť služieb zdravotníckej starostlivosti v Európe.

Tento dotazník môžete vyplňiť v prípade ak:

  • Ste osoba s HIV a ste na stabilnej lantiretrovírusovej liečbe (nedetekovateľná vírusová nálož počas najmenej 6 mesiacov
  • Žijete a liečite sa v krajine Európskej Únie (vrátane Veľkej Británie).

Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút. Dotazník je anonymný a získané informácie budú dôverné. Výsledky budú zverejnené takym spôsobom aby nebolo možné identifikovať jednotlivých respondentov.

Link na Dotazník v slovenčine.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13