Dotazník o návštevách v zariadeniach na liečbu HIV

European AIDS Trestment Group realizuje v HIV komunite výzkum ako súčasť štúdie EmERGE https://www.emergeproject.eu Je to projekt financovaný EÚ, ktorý je zameraný na mHealth (mobilné zdravotníctvo).

Cieľom je zistiť ako často a aké sú dôvody pre ktoré osoby s HIV žijúce v EÚ navštevujú zdravotnícke zariadenia špecializované na liečbu HIV. Výsledky nám pomôžu zmapovať rôznorodosť služieb zdravotníckej starostlivosti v Európe.

Tento dotazník môžete vyplňiť v prípade ak:

  • Ste osoba s HIV a ste na stabilnej lantiretrovírusovej liečbe (nedetekovateľná vírusová nálož počas najmenej 6 mesiacov
  • Žijete a liečite sa v krajine Európskej Únie (vrátane Veľkej Británie).

Vyplnenie dotazníka zaberie približne 5 minút. Dotazník je anonymný a získané informácie budú dôverné. Výsledky budú zverejnené takym spôsobom aby nebolo možné identifikovať jednotlivých respondentov.

Link na Dotazník v slovenčine.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13