International AIDS Candlelight Memorial 2018 Bratislava

Dnes večer, 20. 5. 2018 od 21.00 do 00.00, svoju účasť na podujatí v súlade s myšlienkou tichej pamiatky obetiam AIDS a HIV + a solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV + vyjadrili formou červeného osvetlenia svojich sídiel a objektov / Tonight, May 20, 2018 from 21.00 to 00.00, Partners of the event expressed their attendance at the event in accordance with the idea of silent tribute to the victims of AIDS and HIV + and solidarity with people living with HIV-positive form of red illumination in their buildings and facilities

Dnes večer, 20. 5. 2018 od 21.00 do 00.00, svoju účasť na podujatí v súlade s myšlienkou tichej pamiatky obetiam AIDS a HIV + a solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV + vyjadrili formou červeného osvetlenia svojich sídiel a objektov:

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave

Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave

Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave

Hlavné mesto SR Bratislava – Most SNP

Občianske združenie Prima

Podujatie podporili:

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

Siemens s. r. o.

UFO watch.taste.groove.

Shanghai club Vrútky

Apollon Bratislava

Všetkým partnerom podujatia Ďakujeme za ústretovosť a vynikajúcu spoluprácu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

DOM SVETLA SLOVENSKO


Tonight, May 20, 2018 from 21.00 to 00.00, Partners of the event expressed their attendance at the event in accordance with the idea of silent tribute to the victims of AIDS and HIV + and solidarity with people living with HIV-positive form of red illumination in their buildings and facilities:

Embassy of the Federal Republic of Germany in Bratislava

Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Bratislava

Embassy of the Italian Republic in Bratislava

French Embassy in Bratislava

Capital City of Slovakia – Bratislava - SNP Bridge

Prima n. g . o.

Supporters of event:

Embassy of the Kingdom of Norway in the Slovak Republic

Siemens s.r.o.

UFO watch.taste.groove.

Shanghai club Vrútky

Apollon Bratislava

We thank all partners of the event for your support and excellent cooperation and we look forward to further cooperation.

DOM SVETLA SLOVENSKO

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13