International AIDS Candlelight Memorial 2018 „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

MEDZINÁRODNÝ SVIEČKOVÝ AIDS MEMORIÁL 2018 „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO pripravuje dňa 20. 5. 2018 večerné osvetové podujatie International AIDS Candlelight Memorial v trvaní od 21.00 do 00.00 hod s národným podtitulom „pripomíname si našu Minulosť pripravujeme sa na našu Budúcnosť“

International AIDS Candlelight Memorial je najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS, ktorá je organizovaná 1200 lokálnymi organizátormi v 115 krajinách. Na celom svete sú tak organizované podujatia odrážajúce potreby miestnej komunity. Podujatie sa pravidelne koná tretiu nedeľu v máji. Tento deň má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých na AIDS, ale tiež osudy 33 miliónov ľudí žijúcich s HIV+. Ďalšou snahou je zvýšiť dôraz na prevenciu a boj proti HIV/AIDS. Prvé svetlo pre AIDS sa objavilo v roku 1983, kedy ešte nebola známa príčina AIDS a bolo zaznamenaných niekoľko tisíc úmrtí na AIDS. Organizátori by si tak chceli uctiť pamiatku tých, ktorí chorobe podľahli a vyjadriť podporu ľuďom žijúcim s HIV/AIDS.

Občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO sa rozhodlo podujatie podporiť oslovením partnerských inštitúcií za účelom osvetlenia ich sídiel červeným svetlom, tak ako v roku 2017, alternatívne iným spôsobom, ktorým vyjadria svoju solidaritu s témou podujatia.

Svoju účasť na podujatí vyjadria:

 • Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave - Hviezdoslavovo námestie 10, 813 03 Bratislava
 • Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska - Panská 16, 811 01 Bratislava
 • Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave - Palisády 49, 811 06 Bratislava
 • Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave - Hlavné námestie 7, 812 83 Bratislava
 • Hlavné mesto SR Bratislava – Most SNP - Most SNP 1, 85101 Bratislava
 • Občianske združenie Prima - Hviezdoslavovo námestie 17, 811 01 Bratislava

Podujatie podporia:

 • Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
 • Siemens s. r. o.
 • UFO watch.taste.groove.

Sprievodný program 19. 5. 2018 pripravia:

 • Shanghai club Vrútky
 • Apollon Bratislava

Medzinárodný sviečkový AIDS memoriál slúži ako dôležité vyjadrenie globálnej solidarity, odstraňuje prekážky stigmy a diskriminácie a dáva nádej novým generáciám

Viac o podujatí: www.candlelightmemorial.org

Mapa memoriálu: https://www.candlelightmemorial.org/map.html


DOM SVETLA SLOVENSKO

International AIDS candlelight memorial - vizuál

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13