Jazda preventívnou električkou proti AIDS

1.december je svetový deň boja proti AIDS. Tento rok ste po prvý krát pri tejto príležitosti mohli v uliciach Bratislavy stretnúť či previezť sa preventívnou električkou proti AIDS.

Problematike HIV / AIDS sa na Slovensku od konca 80-tych rokov nevenuje dostatočná pozornosť. Od roku 2014 pribúda pravidelne ročne 86 nových prípadov HIV infekcie a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji. Musíme zvýšiť povedomie o tejto zákernej chorobe spôsobenej vírusom HIV a upútať pozornosť k problémom súvisiacim s epidémiou.

Záštitu nad akciou nám poskytol veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko excelencia Joachim Bleicker.

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorý nám pomohli s realizáciou akcie. Zamestnancom Dopravného podniku Bratislava, a.s., dobrovoľníkom z občianského združenia Prima a Slovenskej asociácie študentov medicíny. Bez ich pričinenia by sa nám to nepodarilo.

Fotografie z akcie nájdete na Facebookových stránkách nášho združenia.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13