Medzinárodná konferencia

Do pražského Domu svetla sa na začiatku novembra zídu odborníci z niekoľkých európskych krajín, aby zhodnotili výstupy dvoch európskych projektov zameraných na elimináciu diskriminácie HIV pozitívnych na pracovnom trhu a v služobnom pomere u silových zložiek štátu. Česká spoločnosť AIDS- pomoc, z.s. tu usporiada medzinárodnú konferenciu s názvom „Ľudia žijúci s HIV/AIDS ich zamestnávanie, diskriminácia a búranie spoločenských bariér“

V dňoch 6. a 7. novembra 2014 prebehne v Dome svetla Českej spoločnosti AIDS pomoc, z.s. konferencia na tému diskriminácie HIV pozitívnych na trhu práce.

Prvý deň bude venovaný projektu s názvom „Medzinárodná tematická sieť na výmenu skúsenosti v zamestnávaní HIV pozitívnych osôb v služobnom pomere“ a jeho výstupom. Tento dvojročný projekt, ktorý bude vrcholiť na konci tohto roku, sa špecializuje na prípady diskriminácie HIV pozitívnych služobnom pomere, teda policajtov, vojakov, hasičov, väzenskej služby a záchranných zložiek.

Druhý deň sa organizátori zamerajú na výsledky ďalšieho projektu , tentokrát trojročného , ktorý sa pod názvom „Inovácia a akcelerácia aktivít na odstraňovanie bariér pri zamestnávaní osôb infikovaných HIV“ zaoberá problémami pri zamestnávaní HIV pozitívnych a hľadá spôsoby, ako tento druh diskriminácie eliminovať v spoločnosti. Využili k tomu predovšetkým know-how získané od zahraničného partnera.

Konferencie sa okrem zahraničných partnerov z Česka, Slovenska, Nemecka a Poľska zúčastní aj niekoľko desiatok odborných účastníkov z radov pracovníkov českých neziskových organizácii, odborov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy atď.

Občianske združenie Dom svetla Slovensko je partnerom oboch projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje zamestnanosť, štátneho rozpočtu ČR a Vyšehradského fondu.

Prihlásiť sa na konferenciua získať viac informácii môžete TU

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13