Medzinárodná konferencia

Do pražského Domu svetla sa na začiatku novembra zídu odborníci z niekoľkých európskych krajín, aby zhodnotili výstupy dvoch európskych projektov zameraných na elimináciu diskriminácie HIV pozitívnych na pracovnom trhu a v služobnom pomere u silových zložiek štátu. Česká spoločnosť AIDS- pomoc, z.s. tu usporiada medzinárodnú konferenciu s názvom „Ľudia žijúci s HIV/AIDS ich zamestnávanie, diskriminácia a búranie spoločenských bariér“

V dňoch 6. a 7. novembra 2014 prebehne v Dome svetla Českej spoločnosti AIDS pomoc, z.s. konferencia na tému diskriminácie HIV pozitívnych na trhu práce.

Prvý deň bude venovaný projektu s názvom „Medzinárodná tematická sieť na výmenu skúsenosti v zamestnávaní HIV pozitívnych osôb v služobnom pomere“ a jeho výstupom. Tento dvojročný projekt, ktorý bude vrcholiť na konci tohto roku, sa špecializuje na prípady diskriminácie HIV pozitívnych služobnom pomere, teda policajtov, vojakov, hasičov, väzenskej služby a záchranných zložiek.

Druhý deň sa organizátori zamerajú na výsledky ďalšieho projektu , tentokrát trojročného , ktorý sa pod názvom „Inovácia a akcelerácia aktivít na odstraňovanie bariér pri zamestnávaní osôb infikovaných HIV“ zaoberá problémami pri zamestnávaní HIV pozitívnych a hľadá spôsoby, ako tento druh diskriminácie eliminovať v spoločnosti. Využili k tomu predovšetkým know-how získané od zahraničného partnera.

Konferencie sa okrem zahraničných partnerov z Česka, Slovenska, Nemecka a Poľska zúčastní aj niekoľko desiatok odborných účastníkov z radov pracovníkov českých neziskových organizácii, odborov, sociálnych pracovníkov, zástupcov štátnej správy atď.

Občianske združenie Dom svetla Slovensko je partnerom oboch projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje zamestnanosť, štátneho rozpočtu ČR a Vyšehradského fondu.

Prihlásiť sa na konferenciua získať viac informácii môžete TU

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13