Monitoring kvality života ľudí s HIV/AIDS na Slovensku

Prosíme vás o vyplnenie tejto 10-minútovej ankety k prieskumu, ktorého cieľom je zistiť, s akými ťažkosťami sa ako HIV pozitívni ľudia či ľudia so syndrómom AIDS stretávate. Umožní nám to získať základné informácie k tejto problematike na Slovensku, ktoré by sa mali stať súčasťou rozsiahlejšieho skúmania v ďalších fázach.

Vyhodnotenie ankety bude súčasťou študentskej výskumnej práce, ktorú realizuje Mgr. Danka Ježíková na Katedre psychológie Univerzity Komenského v Bratislave, pod vedením doc. PhDr. Márie Bratskej, CSc. Vaša účasť na ankete je dobrovoľná a anonymná, preto nikde nepíšte vaše meno a priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého bydliska. Prosíme vás o úprimné, pravdivé a čo najpresnejšie odpovede. Všetky údaje budú spracované za celý výskumný súbor, nie individuálne a budú k nim mať prístup iba realizátorky výskumu. Vzhľadom na to, že sme viazané Etickým kódexom psychologickej činnosti, všetky informácie, ktoré nám poskytnete, považujeme za dôverné.

V prípade, že by ste sa chceli stať súčasťou ďalšej fázy výskumu, kontaktujte nás, prosím, na adrese danka.jezikova@gmail.com alebo jezikova25@uniba.sk .

Ďakujeme vám za vašu ochotu, ústretovosť a spoluprácu.

Odkaz na prieskum tu.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13