Odborné stanovisko k diskriminácii v liečbe chronickej hepatitídy typu C

Pre skupinu drogovo závislých pacientov Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Ministerstvo zdravotníctva) zaviedlo tzv. indikačné obmedzenie, teda podmienku, bez splnenia ktorej im liečba nebude predpísaná ani hradená. Ako súčasť indikačného obmedzenia sú drogovo závislí pacienti nútení popri ďalších náležitostiach čakať dvanásť mesiacov na sprístupnenie liečby. Reálnym dôsledkom indikačného obmedzenia je tak situácia, kedy pacient trpiaci ochorením hepatitídy typu C ostáva napriek pozitívnemu nálezu rok bez poskytnutia liečby na ochorenie, ktorým akútne trpí. Pacient pritom nemá alternatívu inej liečby, ktorá by pre neho bola dostupná bez obmedzení.

Ako nezisková organizácia zameriavajúca sa na pomoc pacientom trpiacim infekčnými ochoreniami a presadzovaním ľudských práv sme sa v tejto veci obrátili na Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ďalej len SNSĽP), ako aj Kanceláriu verejného ochrancu práv.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dňa 9. decembra 2021 SNSĽP vydalo odborné stanovisko, v ktorom po zhodnotení situácie konštatovalo porušenie ústavných garancií zákazu diskriminácie a práva na zdravie a na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ministerstvo zdravotníctva tak vo vzťahu k slabšej skupine obyvateľstva postupovalo diskriminačne a v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Napriek tomu, že predmetné stanovisko nie je pre Ministerstvo zdravotníctva záväzné, indikuje, že v Slovenskej republike dochádza k udržiavaniu nezákonného stavu.

Odborné stanovisko k nahliadnutiu.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13