Otvárame nový testovací checkpoint v Nitre

Nové testovacie centrum s poradňou začne fungovať od 4. augusta priamo na Poliklinike Chrenová v Nitre. Centrum sa zameria predovšetkým na poradenstvo a testovanie HIV. Všetky testy v tomto centre budú anonymné a bezplatné.

HIV checkpoint bude otvorený každý pracovný štvrtok od 13:00 do 15:00 hodín na Poliklinike Chrenová, Fatranská 12, 1. poschodí, číslo dverí 126B. Okrem testovania na HIV patrí medzi hlavné úlohy centra i prevencia a osveta. Klientom budú k dispozícii vyškolení poradci, ktorý vedia poskytnúť dostatok informácii a odbornú, súčasne i ľudskú starostlivosť.

Som skutočne rád, že sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s miestnymi lekármi a s ich pomocou otvoriť druhý slovenský checkpoint na testovanie práve v Nitre. Prvý checkpoint na Slovensku začal svoju činnosť v Bratislave v novembri 2017 a od tej doby ho navštívilo 2300 klientov. Nitra je univerzitné a priemyselné centrum. Verím, že naše pracovisko si tu svojich klientov rýchle nájde a bude slúžiť ku prospechu zdravého sexuálneho života občanov,“ hovorí Jiří Pavlát, predseda OZ Dom svetla Slovensko.

Súčasťou testovania v HIV checkpointe je i predtestové a potestové poradenstvo. Testovanie prebieha na základe reálnych rizík, ktoré sa zisťujú pri predtestovom rozhovore a z vyplneného predtestového dotazníka. Dotazník si záujemca môže kedykoľvek sám vyplniť online, alebo priamo v checkpointe spoločne s poradcom. Získane údaje sú následne vyhodnocované špecializovaným systémom PIST. Online dotazník je k dispozícii v českom, nemeckom, anglickom, španielskom a slovenskom jazyku na adrese http://www.hiv-testovanie.sk/

HIV checkpoint – prevádzkové informácie

Kde: Poliklinika Chrenová, Fatranská 12, 1. poschodie, číslo dverí 126B.

Prevádzková doba: od 4. augusta 2022, každý pracovný štvrtok od 13:00 do 15:00 hodín.

V poslednom desaťročí pozorujeme v Slovenskej republike vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (1072 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.12.2021). V roku 2021 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 110 nových prípadov HIV infekcie. Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.12.2021 bolo registrovaných u občanov aj cudzincov spolu 1394 prípadov infekcie vírusom ľudskej nedostatočnosti. Z 1143 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa vyskytlo 1029 u mužov a 114 u žien. U 138 osôb (125 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 87 úmrtí ľudí s HIV (z toho 64 v štádiu AIDS).

Okrem pevných checkpointov OZ Dom svetla Slovensko prevádzkuje aj mobilné testovacie centrum, ktoré vieme prevádzkovať kdekoľvek v Slovenskej republike.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) odporúčajú včasné testovanie na HIV s cieľom začať prípadnú liečbu čo najskôr po zistení diagnózy. Celosvetové dáta dokazujú, že včasná liečba zaistí ľuďom žijúcim s HIV kvalitu a dĺžku života porovnateľnú s HIV negatívnou populáciou. Naviac pri pravidelne a správne liečených pacientoch klesá po určitej dobe vírová nálož v krvi na nedetekovateľnú úroveň a pacient sa stáva neinfekčný (N=N, nedetekovateľný = neinfekčný). Znamená to, že pri nechránenom pohlavnom styku nemôže nakaziť svojho sexuálneho partnera.

Kontakt pro média: Markéta Kuklová, Grucon PR, s.r.o., +420 602 115 216, email

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13