Pred 35 rokmi sa svet dozvedel o začiatku epidémie AIDS

Washington/Atlanta/Paríž/Ženeva/Moskva 10. júna (TASR) - Dátum 5. jún 1981 sa do dejín zapísal ako deň, keď sa začala epidémia získanému syndrómu imunitnej nedostatočnosti ( Acquired Immunodeficiency Syndrome, AIDS) a na verejnosť sa dostali prvé informácie o tomto ochorení. Vtedy v piatok americké Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) v Atlante vo svojom časopise Morbidity and Mortality Weekly Report prinieslo prvé významné závery o chorobe, ktorá sa neskôr stala známa pod skratkou AIDS.

Vedci v odbornom článku popísali príčinu ochorenia piatich mladých homosexuálov z Los Angeles, ktorí pred smrťou mali pneumóniu zapríčinenú baktériou pneumocystovej pneumónie (Pneumocystis carinii), ktorá sa stala príčinou úmrtia dvoch z nich v čase štúdie. Táto patológia sa vyskytuje vtedy, keď hladina lymfocytov T CD4+ (LT4), buniek imunitného systému, je mimoriadne nízka. Práve lymfocyty LT4 sú cieľom vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti (Human Immunodeficiency Virus, HIV), aj keď v čase písania zmienenej štúdie to odborníci ešte nevedeli. O mesiac neskôr časopis Morbidity and Mortality Weekly Report priniesol dodatočné diagnózy o pneumocystovej pneumónii, oportúnnych infekciách a o Kapošiho sarkóme (Kaposi sarcoma, KS) mužov z New Yorku a Kalifornie. Oportúnne infekcie sú infekcie spôsobené organizmami, ktoré za normálnych okolností ochorenie nespôsobia, lebo ich zdravý organizmus zvládne bez problémov. Kapošiho Sarkóm je nádorové ochorenie vytvorené ľudským herpesvírusom HHV-8. Za normálnych okolností je imunitný systém človeka schopný vírus potlačiť, choroba vzniká pri vážne narušenej imunite. Ako prvý popísal ochorenie v roku 1981 lekár Michael Gottlieb v San Franciscu. V nasledujúcich mesiacoch sa zistený počet pacientov s imunitnou nedostatočnosťou v USA zvyšoval. V prvých zistených prípadoch sa ukázalo, že všetci pacienti sú homosexuáli, ktorí často striedali partnerov. Preto vznikla hypotéza, že ide o sexuálne prenosnú infekciu, čo sa neskôr potvrdilo. Keďže infekcia bola zistená najskôr v prostredí homosexuálov, v roku 1982 dostala názov gay-related Immunodeficiency Disease (GRID) , čo sa dá voľne preložiť ako imunitná nedostatočnosť súvisiaca s homosexuálnym správaním.Vírus HIV bol prvýkrát popísaný v odbornom časopise Science z 20. mája 1983 po tom, ako francúzski vedci Luc Montagnier a Francoise Barré-Sinoussi z Pasteurovho ústavu (Institut Pasteur) v Paríži vykonali mikroskopický výskum vírusu, ktorý izolovali z uzlín pacienta s AIDS. Luc Montagnier označil vírus za možného pôvodcu ochorenia. V roku 2008 si prof. Luc Montagnier a Francoise Barré-Sinoussi prevzali Nobelovu cenu za medicínu za svoje práce na objave retrovírusov vyvolávajúcich AIDS. Udelením Nobelovej ceny za medicínu v roku 2008 francúzskym vedcom z Pasteurovho ústavu sa napokon ukončila polemika o prvenstve zistenia vírusu spôsobujúceho AIDS. Svojou prácou sa oň uchádzal americký tím pod vedením virológa prof.Roberta Galla. V novembri 1983 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zorganizovala prvé zasadnutie o globálnej problematike a o situácii AIDS a spustila na medzinárodnej úrovni sledovanie tohto syndrómu. WHO v roku 1988 vyhlásila 1. december za prvý Svetový deň boja proti AIDS. V roku 1996 bol založený Program OSN na boj proti AIDS (United Nations Porgramme on AIDS (UNAIDS) s poslaním na svetovej úrovni riešiť problematiku AIDS. V roku 1986 napokon vírus, spôsobujúci imunitnú nedostatočnosť, napokon dostal práve tento názov a je známy pod skratkou HIV. Následne odborníci preukázali, že je príčinou vzniku AIDS.Na Slovensku sa prvý prípad nákazy HIV objavil v roku 1985 a odvtedy sa vírusom infikovalo 419 občanov Slovenskej republiky, ktorí žijú na Slovensku, uviedol v novembri 2012 profesor MUDr.Pavol Jarčuška, PhD. Rozhovor s ním publikovala v novembri 2012 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJS). Profesor Jarčuška je vedúci Centra pre dispenzarizáciu a liečbu HIV pozitívnych osôb. Vedcom sa podarilo zistiť, že vírus vyvolávajúci AIDS spôsobil 75 miliónov infekcií a zomrelo naň 36 miliónov ľudí na celom svete. Tieto údaje sú z októbra 2014. Vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti sa prenáša ľudskými tekutinami: sexuálne, krvou a z matky na dieťa.

Zdroj: lekari.sk

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13