Projekt preROD 2018

Projekt preROD 2018 - umenie pre porozumenie / Art for Understanding

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na tvorivé zdokonalenie sa v technikách akvarel a suchý pastel. Podujatie sa uskutoční formou týždňového plenéra od 4. 8. 2018 – 10. 8. 2018 vo vybraných destináciách v okolí Bratislavy a v samotnej Bratislave. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Webová stránka projektu preROD 2018: www.facebook.com/projektprerod

Partneri projektu preROD 2018:

Project preROD 2018

International art workshop of amateur artists focuses on creative improvement in watercolor and dry pastel techniques. The event will have a form of a week plein - air painting and will take place from 4th till 10th August 2018 in pre-selected destinations in and around Bratislava city. The outcome of the workshop will be exhibitions in the Slovak Republic - Stupava and Bratislava, in the Czech Republic - Prague and in Poland - Warsaw. The project is concurrently aimed at supporting prevention activities in the issue of HIV+ and AIDS. The event is organized by the civic association DOM SVETLA SLOVENSKO from Slovakia and its partners: Česká společnosť AIDS pomoc - from the Czech Republic and Osrodek Kultury Ochoty from Poland.

The project has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund.

The project has been also supported by: the International Women's Club of Bratislava, Museum of Modern Art Danubiana

Project preROD 2018 Website: www.facebook.com/projektprerod

Project preROD 2018 partners:

Logo Medzinárodného vyšehradského fondu / Logo of the International Visegrad Fund

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13