Prvé komunitné stretnutie v DOME SVETLA SLOVENSKO

V Slovenskom DOME SVETLA prebehlo prvé komunitné stretnutie. Naša organizácia má vo svojom sídle pre tieto účely komunitnú miestnosť, vďaka tomu ponúkame bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností, pocitov a celkovo dojmov zo života s HIV na Slovensku. Nesmierne nás teší záujem o toto skupinové stretnutie, pre tých čo nemohli doraziť prinášame zhrnutie toho, čo sa preberalo.

  • Vedenie prvej skupiny sa ujal Michael Jettmar z České společnosti AIDS pomoc, ktorý organizuje komunitné stretnutia v Domě světla v Prahe. Jeho úlohou bolo predstaviť zmysel a fungovanie týchto stretnutí a dohliadať, aby sa skupina držala tém, ktoré sa preberali.
  • Zástupcovia našej organizácie predstavili fungovanie a projekty DOMU SVETLA SLOVENSKO a účastníkom predstavili možnosť zapojenia sa do chodu organizácie.
  • Účastníci sa zverovali najčastejšie s problémami u lekárov a zdieľali skúsenosti s oznámením diagnózy. Zo stretnutia vyplynulo, že na Slovensku chýba niečo ako program Buddy, teda pomoc skúsenejších HIV pozitívnych tým novo diagnostikovaným. Na tom sa Slovenský DOM SVETLA pokúsi zapracovať.

Komunitné stretnutie sa bude pravidelne opakovať, sledujte preto naše stránky www.domsvetlaslovensko.sk . Ak máte k stretnutiu nápad alebo pripomienku, budeme radi ak nám napíšete e-mail info@domsvetlaslovensko.sk

Všetkým účastníkom ďakujeme za to, že prišli a nebáli sa hovoriť. Na tých ktorí zmeškali prvé skupinové stretnutie sa tešíme na budúcej schôdzke.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13