Stigmatizácia trápi pacientov s HIV viac ako samotná liečba konštatujú lekári

Bratislava 30. novembra (TASR) - Množstvo pacientov novoinfikovaných vírusom HIV má v Európe vzrastajúcu tendenciu. V roku 2014 bolo na najstaršom kontinente novodiagnostikovaných 142.000 pacientov, čo je najvyšší zaznamenaný počet v rámci jedného kalendárneho roka od začiatku sledovania ochorenia v 80. rokoch.

Najväčší podiel na tejto nepriaznivej štatistike má región východnej Európy.Ako ďalej konštatovala riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Darina Sedláková na tlačovej besede pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS, ktorým je 1. december, vzrastajúci trend výskytu tohto ochorenia neobchádza ani Slovensko. A to i napriek tomu, že podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR patrí Slovenská republika aj v posledných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. Od začiatku 21. storočia sledujeme postupný nárast, o čom svedčí aj situácia z posledných rokov."Kým ešte v roku 2012 bol počet novodiagnostikovaných pacientov 50, v roku 2014 pribudlo až 86 nových prípadov. Od začiatku vedenia štatistík v roku 1985 bolo na Slovensku registrovaných spolu 777 prípadov infekcie," uviedla Sedláková. Prenos infekcie HIV homosexuálnym stykom na Slovensku bol zaznamenaný v 62,7 percentách prípadov a 24,1 percenta infekcií bolo prenesených u heterosexuálov. K nákaze však môže dôjsť rôznymi spôsobmi a chorých vonkoncom nemožno škatuľkovať," dodala.Liečba HIV/AIDS zaznamenala v posledných rokoch výrazný posun a zmenila charakter tohto ochorenia zo smrteľného na chronické. Pacienti, ktorí sa liečia, majú dobrú kvalitu života aj niekoľko desaťročí a môžu sa dožiť vysokého veku. Liečba nezaťažuje organizmus pacientov a pri zodpovednom užívaní liekov je riziko prenosu nižšie. Vážnym spoločenským problémom však zostáva negatívne vnímanie ochorenia verejnosťou, ktorá nie je informovaná o charaktere ochorenia. Stigmatizácia trápi v súčasnosti pacientov s HIV viac ako samotná infekcia. Títo pacienti sa stretávajú s diskrimináciou v zamestnaní, v spoločnosti i zdravotníctve, napríklad keď potrebujú ošetrenie zubov a pod., konštatovali prítomní odborníci.Predseda Slovenskej spoločnosti infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) Pavel Jarčuška, pôsobiaci v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, potvrdil, že v súčasnosti používané liečivá pri HIV sú bezpečné a retrovírusová liečba je vysokoúčinná. Zdôraznil, že dnes už je možná aj liečba trojkombináciou liečiv v jednej tablete. Ženy s HIV môžu mať zdravé deti a za pozitívum v SR označil skutočnosť, že nemáme ani jedno HIV pozitívne dieťa. Vedúci občianskeho združenia Dom svetla Slovensko Miloš Štefančík informoval, že toto združenie má za cieľ odstrániť stigmatizáciu ľudí s HIV. "Aj keď im súčasná liečba umožní udržať si dobrú kvalitu života, nedokáže ich ochrániť pred ľudskou hlúposťou. Často potom strach z diskriminácie ovplyvní rozhodnutie ľudí nepodstúpiť testy HIV, aj keď sú si vedomí rizika, že sa mohli nakaziť."Odborníci na tlačovej besede premietli videá o príbehoch pacientov z Českej republiky a informovali o prípadoch mladých ľudí, ktorí sa infikovali vírusom HIV pri prvom pohlavnom styku. Zdôraznili, že nielen veľmi promiskuitní ľudia sa nakazia vírusom HIV, ale často sú to aj veľmi mladí a neskúsení ľudia. Nemožno generalizovať a odsudzovať všetkých ľudí s infekciou HIV.Lekári poukázali i na chýbajúcu osvetu medzi žiakmi a študentmi v školách a vo verejnosti vôbec o ochorení HIV/AIDS. Symbolom solidarity s ľuďmi s HIV infekciou je nosenie červenej stužky.

Zdroj: www.lekari.sk

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13