Stigmatizácia trápi pacientov s HIV viac ako samotná liečba konštatujú lekári

Bratislava 30. novembra (TASR) - Množstvo pacientov novoinfikovaných vírusom HIV má v Európe vzrastajúcu tendenciu. V roku 2014 bolo na najstaršom kontinente novodiagnostikovaných 142.000 pacientov, čo je najvyšší zaznamenaný počet v rámci jedného kalendárneho roka od začiatku sledovania ochorenia v 80. rokoch.

Najväčší podiel na tejto nepriaznivej štatistike má región východnej Európy.Ako ďalej konštatovala riaditeľka Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku Darina Sedláková na tlačovej besede pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS, ktorým je 1. december, vzrastajúci trend výskytu tohto ochorenia neobchádza ani Slovensko. A to i napriek tomu, že podľa údajov Úradu verejného zdravotníctva SR patrí Slovenská republika aj v posledných rokoch naďalej k členským štátom Európskej únie s najnižším výskytom HIV infekcie. Od začiatku 21. storočia sledujeme postupný nárast, o čom svedčí aj situácia z posledných rokov."Kým ešte v roku 2012 bol počet novodiagnostikovaných pacientov 50, v roku 2014 pribudlo až 86 nových prípadov. Od začiatku vedenia štatistík v roku 1985 bolo na Slovensku registrovaných spolu 777 prípadov infekcie," uviedla Sedláková. Prenos infekcie HIV homosexuálnym stykom na Slovensku bol zaznamenaný v 62,7 percentách prípadov a 24,1 percenta infekcií bolo prenesených u heterosexuálov. K nákaze však môže dôjsť rôznymi spôsobmi a chorých vonkoncom nemožno škatuľkovať," dodala.Liečba HIV/AIDS zaznamenala v posledných rokoch výrazný posun a zmenila charakter tohto ochorenia zo smrteľného na chronické. Pacienti, ktorí sa liečia, majú dobrú kvalitu života aj niekoľko desaťročí a môžu sa dožiť vysokého veku. Liečba nezaťažuje organizmus pacientov a pri zodpovednom užívaní liekov je riziko prenosu nižšie. Vážnym spoločenským problémom však zostáva negatívne vnímanie ochorenia verejnosťou, ktorá nie je informovaná o charaktere ochorenia. Stigmatizácia trápi v súčasnosti pacientov s HIV viac ako samotná infekcia. Títo pacienti sa stretávajú s diskrimináciou v zamestnaní, v spoločnosti i zdravotníctve, napríklad keď potrebujú ošetrenie zubov a pod., konštatovali prítomní odborníci.Predseda Slovenskej spoločnosti infektológov Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) Pavel Jarčuška, pôsobiaci v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, potvrdil, že v súčasnosti používané liečivá pri HIV sú bezpečné a retrovírusová liečba je vysokoúčinná. Zdôraznil, že dnes už je možná aj liečba trojkombináciou liečiv v jednej tablete. Ženy s HIV môžu mať zdravé deti a za pozitívum v SR označil skutočnosť, že nemáme ani jedno HIV pozitívne dieťa. Vedúci občianskeho združenia Dom svetla Slovensko Miloš Štefančík informoval, že toto združenie má za cieľ odstrániť stigmatizáciu ľudí s HIV. "Aj keď im súčasná liečba umožní udržať si dobrú kvalitu života, nedokáže ich ochrániť pred ľudskou hlúposťou. Často potom strach z diskriminácie ovplyvní rozhodnutie ľudí nepodstúpiť testy HIV, aj keď sú si vedomí rizika, že sa mohli nakaziť."Odborníci na tlačovej besede premietli videá o príbehoch pacientov z Českej republiky a informovali o prípadoch mladých ľudí, ktorí sa infikovali vírusom HIV pri prvom pohlavnom styku. Zdôraznili, že nielen veľmi promiskuitní ľudia sa nakazia vírusom HIV, ale často sú to aj veľmi mladí a neskúsení ľudia. Nemožno generalizovať a odsudzovať všetkých ľudí s infekciou HIV.Lekári poukázali i na chýbajúcu osvetu medzi žiakmi a študentmi v školách a vo verejnosti vôbec o ochorení HIV/AIDS. Symbolom solidarity s ľuďmi s HIV infekciou je nosenie červenej stužky.

Zdroj: www.lekari.sk

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13