Valné zhromaždenie členov občianského združenia

Predseda občianského združenia si dovoľuje pozvať všetkých členov OZ Dom svetla Slovensko na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v zasadacej miestnosti združenia v piatok 5.5.2017 od 18:00 hod. (registrácia účastníkov bude prebiehať od 17:30hod)

Vážený členovia občianského združenia Dom svetla Slovensko, v mene správnej rady občianského združenia Dom svetla Slovensko, Vás pozývam na valné zhromaždenie členov občianského združenia.

Termín : 5. mája 2017 začiatok 18:00 hod.

Miesto: Priestory občianského združenia v sídle na Haanovej ul .10 v Bratislave - Petržalke

Program:

1)Prejedanie programu rokovania a jeho schválenie.

2)Informácia o hospodárení združenia za rok 2016.

3)Informácia o aktuálnych projektoch a aktivitách združenia.

4)Plán aktivít na rok 2017 a 2018.

5)Prerokovanie návrhu na úhradu členských poplatkov

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.

Za správnu radu združenia

Miloš Štefančík, predseda

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13