Vrelé poďakovanie za spoluprácu a ústretovosť pri realizácii podujatia Lights up 2017 „ Svetlo pre AIDS“ s podtitulom „Ukončime AIDS spoločne“.

Symbolickým červeným osvetlením sme si v nedeľu 21. mája večer pripomenuli obete AIDS a vyjadrili solidaritu s ľuďmi žijúcimi s HIV+.

Inšpirovali sme sa škótskymi kolegami a pripojili sme sa k International AIDS Candlelight Memorial, ktorá je najväčšou celosvetovou kampaňou v oblasti HIV/AIDS a je organizovaná lokálnymi organizátormi. Tretia májová nedeľa má nielen pripomenúť pamiatku zosnulých na AIDS, ale tiež osudy žijúcich HIV pozitívnych.Tento rok sa uskutočnil vo svete tridsiaty druhý ročník tohto tradičného podujatia.

Na Slovensku od začiatku 21. storočia pozorujeme vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie. Len v roku 2016 bolo zaznamenaných 87 nových prípadov čo predstavujem doteraz najvyšší počet prípadov v jednom kalendárnom roku. Jednou z obetí AIDS bol aj krasokorčuliar Ondrej Nepela.

V mene občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO ďakujeme naším partnerom za spoluprácu a ústretovosť pri organizovaní prvého ročníka podujatia LIGHTS UP 2017 na Slovensku.

Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v Bratislave

Veľvyslanectvo Talianskej republiky v Bratislave

Veľvyslanectvo Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v Bratislave

Reštaurácia UFO watch . taste . groove na Moste SNP

SHANGHAI CLUB Vrútky

APOLLON CLUB Bratislava

Vyjadrujeme Vám svoje „ďakujeme“

Fotogalériu z udalosti nájdete na našich facebookových stránkach.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13