Výskyt HIV infekcie v Slovenskej republike k 31.12.2017

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejnil v minulých dňoch informáciu o vývoji epidemiologickej situácie HIV za rok 2017.

Slovenská republika v ostatných rokoch naďalej patrí k členským štátom Európskej únie s najnižšou incidenciou HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov HIV infekcie a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (756 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV infekciou k 31.12.2017). V rokoch 2014 až 2016 bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV infekcie v jednom kalendárnom roku so stabilným počtom 80 až 90 nových prípadov. Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 20-25% podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90% infekcií). V roku 2017 bolo v Slovenskej republike diagnostikovaných celkovo (u občanov SR i cudzincov) 72 nových prípadov HIV infekcie. Zaznamenaný bol mierny medziročný pokles vo výskyte prípadov HIV infekcie o 17,2% a piaty najvyšší výskyt v jednom kalendárnom roku. Od 1.1.2017 do 31.12.2017 bolo diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 66 nových prípadov HIV infekcie u občanov Slovenskej republiky (61 prípadov u mužov, 5 prípadov u žien). V tomto období bolo diagnostikovaných 7 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a tri úmrtia pacientov s HIV infekciou. U občanov Slovenskej republiky bola nákaza akvirovaná v 43 prípadoch homosexuálnym stykom, v 12 prípadoch heterosexuálnym stykom a v 11 prípadoch nebol zatiaľ spôsob prenosu nákazy stanovený. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo od 1.1. do 31.12.2017 hlásených 6 nových prípadov HIV infekcie (z toho 1 prípad v štádiu AIDS). Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31.12.2017 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 970 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Z 822 prípadov u občanov Slovenskej republiky sa 725 vyskytlo u mužov a 97 u žien. U 106 osôb (93 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 66 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 49 v štádiu AIDS). Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,7% prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,1% infekcií, 2,0% injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1% transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,1% prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Celu správu možte nájst na stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR .

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13