Výstava výtvarných prác Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018 v Prahe 15. 11. - 28. 11. 2018

S Radosťou Vás pozývame do Galérie Tančící dům na Putovnú výstavu výtvarných prác Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018 s podtitulom „Život plný radosti“

Od 15. 11. do 28. 11. 2018 Vám v Galérii Tančící dům, pod záštitou občianskeho združenia DOM SVETLA SLOVENSKO, predstaví svoje výtvarné práce 48 amatérskych výtvarníkov – účastníkov Medzinárodného výtvarného plenéru preROD 2018.

Časť výtvarných prác – akvarelov a suchých pastelov amatérskych výtvarníkov vo veku od 30 do 79 rokov zo Slovenska, Poľska, Čiech a Nemecka bola spracovaná na tému HIV+ a AIDS za účelom jej umeleckého stvárnenia a sprostredkovania širokej verejnosti.

Výstava je spojená s preventívnymi workshopmi a besedami na tému HIV a AIDS pre školy pod záštitou partnera projektu Českej společnosti AIDS pomoc.

Vstup do tejto sekcie výstavy je voľný , navštíviť ju je možné denne, aj počas víkendov od 09.00 – 20.00 hod.

Zanechajte aj Vy svoj odkaz na veľkorozmernom diele „Strom Rodu“ , ktoré je inštalované v rámci výstavy a dotvorte jeho korunu farebnými listami doplnenými o cnosti, ktoré dnešnému svetu chýbajú. Symbolicky tak podporíte myšlienku projektu, že choroby sú dôsledkom toho, že niečo nie je v poriadku s dostatkom našej lásky, našej radosti, našej úcty, pochopenia, tolerancie a viery.

Vy máte silu, vrátiť stromu RODu to čo mu chýba, vráťte mu tie listy, ktoré budú opäť jeho ozdobou - jeho korunou, spravte to preROD

plagát

facebook/projektprerod

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13