Zdravie s HIV

So začiatkom nového roku sú spojené nové predsavzatia. Pokiaľ by ste tento rok radi schudli, skoncovali s fajčením alebo sa začali viac hýbať, určite venujte svoju pozornosť novej informačnej brožúrke „ZDRAVÍ S HIV“, ktorú nájdete ako prílohu časopisu POZITIVNĚ alebo elektronicky na webe.

Náš zdravotný stav ovplyvňuje veľké množstvo faktorov. Vzniku mnohých ochorení však môžeme predísť udržiavaním zdravého životného štýlu. Ten zahrňuje stravovanie, pohyb, užívanie návykových látok, psychickú pohodu i sexuálne správanie. Nová brožúrka sa zameriava na všetky tieto okruhy z pohľadu HIV pozitívneho. Uvádza ich do súvislostí s HIV infekciou a ponúka jednoduchý prehľad základných informácií a doporučení o zdravom životnom štýle vrátane praktických rád.

Autorov brožúry zaujíma, ako ste na tom s životným štýlom vy sami. Veľmi by uvítali niekoľko základných informácií prostredníctvom anonymného dotazníka, ktorý nájdete TU. Predom ďakujeme všetkým za poctivé vyplnenie a šírenie ďalej. Na záver nám zostáva popriať vám dostatok nápaditosti pri ceste za zdravým životným štýlom. Nenechajte sa odradiť predchádzajúcimi neúspešnými pokusmi o zmenu- skúste ich skôr vnímať ako skúsenosť, z ktorej sa môžete poučiť. Nezabudnite, že kľuč k zmene a lepšiemu zdraviu držíte vo svojich rukách.

MUDr. Veronika Šikolová.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13