Čo je HIV a čo je AIDS

HIV - Human Immunodeficiency Virus, vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti, je vírus, ktorý napáda a replikuje sa v špecializovaných bielych krvinkách, ktoré sa nazývajú T-lymphocyty. 2 až 3 týždne po preniknutí do organizmu obvykle vyvolá primárnu chorobu z HIV, ktorá sa obvykle označuje ako „primoinfekcia“. Príznaky tejto choroby sa veľmi podobajú mononukleóze alebo chrípke, prípadne môže prebehnúť asymptomaticky. Vybudovaníe protilátok v krvi infikovaného človeka ukončí túto primárnu chorobu z HIV. Od tohto času je človek napadnutý vírusom HIV označovaný ako HIV pozitívny (HIV+).

HIV pozitívny človek nemusí mať žiadne zdravotné problémy, môže vyzerať aj cítiť sa zdravo. Je to obdobie bezpríznakového nosičstva vírusu HIV. Aj v tomto období však môže infikovaný človek preniesť infekciu na ďalšie osoby.

Imunitný systém človeka dokáže znížiť prvotnú vírusovú záťaž o 5 až 7 rádov avšak nedokáže sa vírusu úplne zbaviť. Takýto stav, infikovaného, avšak po iných stránkach zdravého človeka, môže v závislosti od mnohých faktorov, ako pôvodná úroveň obranyschopnosti, životný štýl, vyrovnávanie sa so stresom, výživa, trvať niekoľko rokov (obvykle 7-15 rokov, niekedy i viac). Avšak tým, že sa vírus klonuje pomocou špecializovaných buniek imunitného systému, tzv. T-lymphocytov, poškodzuje ich. Úbytok T-lymphocytovčasom vytvára stav istého typu imunitnej nedostatočnosti, ktorý vyústi do choroby, ktorú poznáme pod označením AIDS (Acquired ImmunoDeficiency Syndrome- získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti).

Pacient, ktorý sa dostane do štádia AIDS môže ochorieť na špecifické neurologické, autoimunitné, onkologické ochorenie alebo aj oportúnne (príležitostné) inak banálne infekcie a zomrieť na ne.

V súčasnosti sú známe dva základné typy HIV: HIV-1 a HIV-2; každý z nich má niekoľko subtypov a kmeňov. Z hľadiska priebehu choroby nie sú vykazované významné rozdiely medzi subtypmi a kmeňmi, ale medzi typmi HIV1 a HIV2 áno. Lišia sa biologickými vlastnosťami a epidemiologickým rozšírením. Celosvetovo rozšírený je agresívnejší HIV1. HIV2 je rozšírený len v niektorých častiach rovníkovej a západnej afriky a vo všeobecnosti sa dá povedať, že ochorenie má miernejší priebeh.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13