Diskriminácia v zamestnaní

logo HIV PRACESte HIV pozitívny a stretol/a ste sa s diskrimináciou v zamestnaní? Alebo máte obavy z diskriminácie v práci? Máte skúsenosti so zamestnávaním HIV pozitívnych? Máte HIV pozitívneho kolegu a bojíte sa? Tak práve pre vás sú pripravené webové stránky, ktoré by mali poskytnúť odpovede na otázky súvisiace s témou pracovného života HIV pozitívnych ľudí. Databanku pripravila Česká spoločnosť AIDS pomoc. V spolupráci s Domom svetla Slovensko a jej spolupracovníkmi môžme poskytnúť odpovede aj s ohľadom na slovenskú legislatívu a špecifiká. Drtivá väčšina informácií a postupov je rovnaká. Informujte sa.


Logo IVFV našich krajinách je v spoločnosti silne zakorenený strach z vírusu HIV. Strach je spôsobený čiastočne neinformovanosťou a tiež zlými predstavami o priebehu infekcie a možnostiach jej prenosu. Obavy okolia z nákazy je tiež niekedy dôvodom skrytej diskriminácie v spoločnosti alebo v zamestnaní. Česká spoločnosť AIDS pomoc preto v spolupráci s Domom svetla Slovensko a partnermi z ostatných krajín V4 pripravili projekt, ktorý si kladie za cieľ informačnou kampaňou zlepšiť vzťah spoločnosti k osobám pozitívnych na HIV.

Riešitelia projektu najprv vyhodnotia situáciu HIV pozitívnych vo všetkých krajinách V4 a následne pripravia osvetovú kampaň. Základným kameňom kampane bude vzdelávací film pre zamestnávateľov, pracovníkov personálnych agentúr a sprostredkovateľov práce. Pre širokú verejnosť budú ďalej natočené tri krátke filmy. Materiály budú vo všetkých jazykoch krajín V4 k dispozícii na internete a DVD. Cieľom kampane bude vysvetliť zamestnávateľom, personálnym agentúram a hlavne širokej verejnosti, že nie je dôvod na obavy z nákazy. Pri bežnom každodenné kontakte, tj v práci, v škole, v kancelárii alebo dokonca v nemocnici atď nemôže k prenosu dôjsť, a preto nie je možné vylúčiť týchto ľudí zo spoločnosti. Filmy naopak upozornia na to, že je prospešné zapojiť HIV pozitívnych do bežného života. Separácia a diskriminácia totiž majú za následok stratu príjmov a následnú závislosť na štátnej sociálnej sieti a službách neziskového sektora. V závere projektu je plánované medzinárodné stretnutie v Prahe. Uskutoční sa na jeseň 2014.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13