Diskriminácia v zamestnaní

logo HIV PRACESte HIV pozitívny a stretol/a ste sa s diskrimináciou v zamestnaní? Alebo máte obavy z diskriminácie v práci? Máte skúsenosti so zamestnávaním HIV pozitívnych? Máte HIV pozitívneho kolegu a bojíte sa? Tak práve pre vás sú pripravené webové stránky, ktoré by mali poskytnúť odpovede na otázky súvisiace s témou pracovného života HIV pozitívnych ľudí. Databanku pripravila Česká spoločnosť AIDS pomoc. V spolupráci s Domom svetla Slovensko a jej spolupracovníkmi môžme poskytnúť odpovede aj s ohľadom na slovenskú legislatívu a špecifiká. Drtivá väčšina informácií a postupov je rovnaká. Informujte sa.


Logo IVFV našich krajinách je v spoločnosti silne zakorenený strach z vírusu HIV. Strach je spôsobený čiastočne neinformovanosťou a tiež zlými predstavami o priebehu infekcie a možnostiach jej prenosu. Obavy okolia z nákazy je tiež niekedy dôvodom skrytej diskriminácie v spoločnosti alebo v zamestnaní. Česká spoločnosť AIDS pomoc preto v spolupráci s Domom svetla Slovensko a partnermi z ostatných krajín V4 pripravili projekt, ktorý si kladie za cieľ informačnou kampaňou zlepšiť vzťah spoločnosti k osobám pozitívnych na HIV.

Riešitelia projektu najprv vyhodnotia situáciu HIV pozitívnych vo všetkých krajinách V4 a následne pripravia osvetovú kampaň. Základným kameňom kampane bude vzdelávací film pre zamestnávateľov, pracovníkov personálnych agentúr a sprostredkovateľov práce. Pre širokú verejnosť budú ďalej natočené tri krátke filmy. Materiály budú vo všetkých jazykoch krajín V4 k dispozícii na internete a DVD. Cieľom kampane bude vysvetliť zamestnávateľom, personálnym agentúram a hlavne širokej verejnosti, že nie je dôvod na obavy z nákazy. Pri bežnom každodenné kontakte, tj v práci, v škole, v kancelárii alebo dokonca v nemocnici atď nemôže k prenosu dôjsť, a preto nie je možné vylúčiť týchto ľudí zo spoločnosti. Filmy naopak upozornia na to, že je prospešné zapojiť HIV pozitívnych do bežného života. Separácia a diskriminácia totiž majú za následok stratu príjmov a následnú závislosť na štátnej sociálnej sieti a službách neziskového sektora. V závere projektu je plánované medzinárodné stretnutie v Prahe. Uskutoční sa na jeseň 2014.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13