Informácie o poslaní a činnosti občianskeho združenia

Občianske združenie Dom svetla Slovensko je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV v spoločnosti, obhajoba a presadzovanie ich ľudských práv a prevencia šírenia HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb.

Ďalšie ciele a činnosti združenia sú:

  • združovanie občanov v súlade s poslaním združenia
  • odborné vykonávanie zdravotnej a výchovno - vzdelávacej prevencie a poskytovanie komplexného poradenstva v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • organizovanie vzdelávania, školení, seminárov, pracovných skupín, konferencií, poskytovanie konzultácii a usmernení, podávanie návrhov a spracovávanie nových projektov v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • pomoc a poradenstvo občanom v nepriaznivej životnej situácii, poskytovanie sociálnych služieb, aktivizovanie vnútorných schopností na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov ich nepriaznivej životnej situácie a pomoc s ich znovaintegráciou do života
  • podpora všestrannej a komplexnej výchovy odbornej i laickej verejnosti
  • organizovanie zážitkových, športových a kultúrnych podujatí,
  • publikačná činnosť, tvorba a vydávanie náučných a výchovno-vzdelávacích materiálov
  • podpora celoživotného vzdelávania, zvyšovania kompetencií a podpora študijných ciest a pracovných pobytov pre členov združenia
  • spolupráca s partnermi - domácimi a zahraničnými v súlade s poslaním a činnosťou združenia
  • vyvíjanie činnosti vedúcej k získavaniu sponzorských finančných a materiálnych darov, príspevkov a dotácií pre združenie

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13