Mezinárodná tématická sieť pre výmenu skúseností zamestnávania HIV pozitívnych osôb s dôrazom na elimináciu diskrimináce osôb v služobnom pomere

Logo uniformaNa základe skúseností pracovníkov Českej spoločnosti AIDS pomoc bolo zistené, že HIV pozitívny ľudia môžu v Česku aj na Slovensku rýchlo stratiť zamestnanie a nové pracovné uplatnenie hľadajú vzhľadom k spoločenským bariéram veľmi ťažko. Tým sa dostávajú do zlej ekonomickej, sociálnej a spoločenskej situácie. Stávajú sa závislými na podpore štátu, sociálneho systému a neštátnych neziskových organizácií.

Táto situácia sa dotýka aj osôb pracujúcich v tzv služobnom pomere, teda policajtov, hasičov, vojakov, väzenskej služby a záchranných zložiek atď. Preto je vhodné otvoriť túto problematiku k odbornej diskusii. Z týchto dôvodov vznikla "Medzinárodná tematická sieť pre výmenu skúseností v zamestnávaní osôb pozitívnych na HIV" a jej členom je aj občianske združenie Dom svetla Slovensko. Jedná sa o neformálnu skupinu slovenských, českých, poľských a nemeckých vládnych i mimovládnych organizácií a inštitúcií. Činnosť podporil Európsky sociálny fond.

Podrobné informácie nájdete na stránkach projektu www.hiv-uniforma.cz

Logo EU a OPLZZ

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13