o červenej stužke

Informačná kampaň a zbierka Červená stužka

Je prekvapivo mnoho ľudí, ktorý nemajú ani základné znalosti o problematike HIV/AIDS a navyše presadzujú názor, že ich sa to netýka. Aj preto sa pripájame k Svetovému dňu boja proti AIDS. Informačná kampaň je spojená s verejnou zbierkou.

Červená stužka symbolizuje boj proti HIV / AIDS a solidaritu s HIV pozitívnymi ľuďmi a chorými na AIDS.

V rámci našej zbierky Červená stužka predávame tento symbol v podobe malého odznaku, ktorého cena je 1,- €. Jeho kúpou prispejete na našu činnosť.

Prečo pomôcť so zbierkou

Všetky vyzbierané prostriedky budú použité na území Slovenskej republiky. Hlavne na rozvoj dobrovoľníckej činnosti , obhajoby práv znevýhodnených skupín fyzických osôb, na prípravu a realizáciu projektov v oblasti zdravotnej a výchovno- vzdelávacej prevencie v oblasti infekcie HIV/AIDS. Všetky prostriedky budú sústredené na zbierkovom účte 2900548919/8330. Potom budú alokované (je určené, na čo budú použité) a v súlade so zákonom o zbierkach, bude realizované vyúčtovanie, ktoré sa predkladá k schváleniu Ministerstvu vnútra SR.

Vznik

Projekt Červená stužka začal v roku 1991 zásluhou Visual AIDS, charitatívnej skupiny umelcov zo sídlom v New Yorku, ktorí sa snažia rešpektovať, uznávať a chovať v úcte priateľov a kolegov, ktorý umierajú alebo zomreli na AIDS. Visual AIDS povzbudzuje umelecké organizácie, múzeá, komerčné galérie a rôzne skupiny ľudí na podporu boja proti AIDS, aby si stále pripomínali tých, ktorý podľahli chorobe AIDS, aby šírili osvetu o prenose AIDS / HIV, aby informovali verejnosť o potrebách ľudí žijúcich s AIDS a dovolávali sa vyššej finančnej podpory v oblastiach služieb a výskumu. Forma stužky bola inšpirovaná žltou stužkou na počesť amerických vojakov z vojny v perzskom zálive.

Stužka zaznamenala svoj prvý verejný debut v roku 1991, kedy sa s ňou objavil hostiteľ Jeremy IRONS na slávnostnom udeľovaní cien Tony Awards a rýchlo sa stala populárnym a politický schvaľovaným módnym postojom mnohých slávnych osobností i ozdobou kultúrnych ceremónií. Stužka je vplyvnou silou pri šírení povedomia o AIDS a pri zdôrazňovaní potreby pokračovať vo výskume tejto choroby. Tou najúprimnejšou nádejou stužky je, že jedného dňa už nebude vôbec potrebná.

Sama Červená stužka sa už stala inšpiráciou pre ďalšie projekty, ako napríklad pre ružovú stužku, ktorá je symbolom povedomia o rakovine prsníka, zelenú stužku, ktorá je symbolom boja proti rakovine hrubého čreva. Súčasná politika je dobrou živnou pôdou pre mnohé ďalšie obdoby stužky, čierna stužka sa stala symbolom boja proti terorizmu, purpurová stužka symbolizuje alarmujúci nárast násilia v mestách, modrá stužka podporuje práva obetí kriminality.

Záujem a účasť

Červenú stužku nosí stále viac ľudí na celom svete, aby tak demonštrovali svoj záujem o problematiku HIV/AIDS- svoju účasť s HIV pozitívnymi, chorými na AIDS, s tými, ktorí už tejto chorobe podľahli a tiež všetkým, ktorí poskytujú pomoc a starostlivosť potrebným.

Nádej

Červená stužka má byť symbolom nádeje. Nádeje, že sa objaví účinná vakcína a spôsob liečby, ktorý zastaví utrpenie a zlepší kvalitu života HIV pozitívnych ľudí.

Podpora

Červená stužka ponúka symbolickú podporu ľudom žijúcim s HIV, pracovníkom v oblasti osvety a lekárskeho výskumu a tiež tým, ktorých táto choroba postihla stratou priateľov, rodinných príslušníkov a blízkych.

Červená stužka sama o sebe nestačí, je užitočným symbolom len vtedy, ak je spojená s činmi, prostredníctvom ktorých sa môže niečo skutočne zmeniť.

Ak ti niekto ponúkne Červenú stužku, vyzýva ťa , aby si ju prijal a jej nosením podporil milióny ľudí na celom svete žijúcich s HIV/AIDS alebo postihnutých prítomnosťou víru vo svojom okolí.

Červenú stužku môže nosiť ktokoľvek. Nemusí byť HIV pozitívny alebo postihnutý AIDS. Preukazuje tým, že problematiku HIV chápe.

Obrázek č. 8

Obrázek č. 9

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13