Podporte nás

2 % pre DOM SVETLA SLOVENSKO

Blíži sa čas, keď slovenskí daňoví poplatníci môžu darovať 2% zo svojich daní v prospech mimovládnych neziskových organizácii. Občianske združenie Dom Svetla Slovensko (DSS) spĺňa podmienky a môže teda prijať DVE PERCENTÁ z Vašej dane. Dovoľujeme si vás požiadať o podporu našich aktivít týkajúcich sa problematiky HIV/AIDS, boja proti stigmatizacii osôb HIV+ a testovania pohlavne prenosných chorôb. Môžete pomôcť dobrej veci.

Údaje pre Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane: Dom svetla Slovensko o. z., Bratislava, 852 23, Haanova 2694/10, IČO: 42262551.

Ako na to:

Som zamestnanec a priznanie podáva zamestnávateľ:

  • požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej uvedie výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani, do 15.02.2023
  • vypočítajte si výšku 2 % zo zaplatenej dane (z tohto potvrdenia), najmenej to môže byť však 3,- €,
  • vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane,
  • pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu do 30. 4. 2023.

Podávam si daňové priznanie sám

  • zaplaťte daň za rok 2022 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2 % z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 3,- €,
  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane je súčasťou daňového formulára,
  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,

Mám firmu

  • podajte v termíne daňové priznanie príslušnému daňovému úradu,
  • zaplaťte daň za rok 2022 a skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 1,0% (2 %) z vašej zaplatenej dane nie je nižšia ako 8,- €.

Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

Formulár pre Vás je na konci stránky. Ďakujeme Vám za vašu podporu. Vážime si ju.


Môžete nám poslať finančný dar aj priamo na náš bankový účet.

bankové spojenie: SK6883300000002101064459 - prevádzkový účet SWIFT: FIOZSKBAXXX

Ďakujeme vám za vašu podporu. Vážime si ju. Iné formy podpory pripravujeme.


Formulár pre Vás: VYHLÁSENIE o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2022

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13