​Primoinfekcia HIV

Primoinfekcia (primárna choroba z HIV, acute HIV infection) je ranné štádium choroby. Podľa rôznych zdrojov sa symptómy (príznaky) syndrómu primoinfekcie prejavia u 40-90% infikovanych. U zvyšku sa symptómy neprejavia, repektíve prebehnú tak nenápadne, že ich infikovaná osoba, alebo i všeobecný lekár prehliadne. Symptómy tohto ochorenia sú totiž veľmi podobné až zhodné s inými bežnými vírusovými infekciami. 2-3 týždne po infekcií organizmu sa vírus naklonuje na >10^6 klonov/ml v krvnom sére. Tento enormný nárast počtu klonov vírusu sa prejaví primárnou chorobou z HIV, ktorú imunitný systém potlačí produkciou protilátok proti HIV na úroveň 10^1 klonov/ml v krvnom sére. Od tohto času infikovaný človek obvykle už nemá žiadne zdravotné potiaže a v jeho krvnom sére sú detekovateľné protilátky HIV. Primoinfekcia trvá 1-6 týždňov. Príznaky primoinfekcie sú veľmi podobné mononukleóze, alebo chrípke.


Najčastejšie sú to tieto príznaky, zoradené podľa častosti výskytu:

  • horúčka ( >38 st. C)
  • únava
  • faryngitída (s alebo bez hlienov)
  • vyrážka, často začervenaná
  • generalizovaná lymphadenopathia (zväčšenie viacerých lymphatických uzlín)
  • nechutenstvo
  • neurologické príznaky (napr. aseptická meningitída, myelitída hlavových nervov)

avšak prejaviť sa môžu len niektoré, alebo prípadne aj žiadne. V tomto bude test na protilátky na HIV ešte stále negatívny, alebo nepreukazný.


Laboratórne sú zistiteľné:

  • HIV antigén p24. (Samotný pozitívny test na antigén p24 však nestačí na určenie statusu HIV pozitívny)
  • HIV RNA

UŽITOČNÉ ODKAZY

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15
Obrázek č. 36

Projekt preROD 2018

Obrázek č. 26

Medzinárodný výtvarný workshop amatérskych umelcov so zameraním na techniky akvarel a suchý pastel. Výstupom workshopu budú výstavy v Stupave a v Bratislave, v Prahe a vo Varšave. Projekt je súbežne zacielený na podporu prevenčných aktivít v oblasti HIV + a AIDS. Podujatie je organizované občianskym združením DOM SVETLA SLOVENSKO a jeho partnermi - Česká společnost AIDS pomoc z Českej republiky a Ośrodek Kultury Ochoty z Poľska.

Projekt podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu.

Projekt ďalej podporili: International Women's Club of Bratislava, Múzeum moderného umenia Danubiana

Medzinárodný vyšehradský Fond / International Visegrad Fund

Obrázek č. 19

Projekt preROD 2018 podporil a bude spolufinancovaný zo zdrojov Medzinárodného vyšehradského fondu. / The project preROD 2018 has been supported and will be co-financed from the International Visegrad Fund

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 20

partner projektu preROD 2018 / project partner preROD 2018

Obrázek č. 22

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

GlaxoSmithKline

Obrázek č. 6

GlaxoSmithKline pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

abbvie

Obrázek č. 29

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen

Obrázek č. 11

Johnson & Johnson s.r.o., divízia Janssen pomáha našej organizácii realizovať preventívne aktivity.

Medziárodný ženský klub v Bratislave

Obrázek č. 17

IWCB finančne podporil náš projekt preROD 2018 - veľký medzinárodný výtvarný workshop - výťažok bude použitý na prevenciu

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13