Rozhodnutie MV SR

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky Červená stužka. Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR číslo SVS-OVS2-2022/038721-002 je občianske združenie DOM SVETLA SLOVENSKO oprávnené realizovať na území Slovenskej republiky zbierku, ktorej účelom je príprava a realizácia projektov v oblasti zdravotnej a výchovno – vzdelávacej prevencie v oblasti infekcie HIV/AIDS v Slovenskej republike.

Číslo zbierkového účtu je : SK42 8330 0000 0029 0106 4473 zriadenom vo FIO banke, a.s., pobočka zahraničnej banky.

UŽITOČNÉ ODKAZY

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hľadáte pomoc psychóloga?

Pre všetkých pacientov je veľmi náročné sa psychicky vyrovnať s chorobou, preto sa v tomto smere nikdy nehanbite vyhľadať odbornú pomoc. Vhodnou a účinnou možnosťou je napríklad psychoterapia pod vedením skúseného psychológa, ktorá pomôže vyrovnať sa s diagnózou, symptómami ochorenia, ale tiež môže pomôcť s riešením vzťahov v rodine alebo intímnych problémoch. Neváhajte sa na nás obrátiť na email zdruzenie.prima.ba@gmail.com

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13