Valné zhromaždenie

Pozvánka na VALNÉ ZHROMAŽDENIE členov občianského združenia Dom svetla Slovensko

V mene správnej rady občianského združenia Dom svetla Slovensko, Vás pozývam na valné zhromaždenie členov občianského združenia.

Termín : 22.06.2023 začiatok 17:00 hod.

Miesto: Priestory občianského združenia v sídle na Haanovej ul .10 v Bratislave - Petržalke

Program:

  1. Schválenie programu rokovania.
  2. Správa o činnosti združenia od posledného valného zhromaždenia.
  3. Voľba člena správnej rady na uvoľnené miesto.
  4. Prejednanie plánu činnosti na najbližšie obdobie.
  5. Záver.

V Bratislave 19/05/2023

Správna rada

OZ Dom svetla Slovensko

Prílohy

UŽITOČNÉ ODKAZY

Podporte nás, Darujte 2 % z daní

Obrázek č. 52

CHECKPOINT HIV

Obrázek č. 15

Hlavný sponzor testovania v Bratislave

Obrázek č. 38

English info

Obrázek č. 8

Brief information about the organization in English

Obrázek č. 39

Firma BRIMO sa rozhodla darovať našej organizácií skladací altánok. Touto cestou by sme sa im chceli poďakovať. Altánok budeme využívať na preventívne aktivity v oblasti HIV/AIDS.

Sme členom Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Obrázek č. 13